Diabetesmedel tycks inte minska risk för död

Diabetesmedel tycks inte minska risk för död

De nyaste läkemedlen för typ 2-diabetes, DPP4-hämmare, minskade inte risk för död enligt metaanalys.

17 apr 2018, kl 17:00
0

Annons

Det var en av de nyare läkemedelsgrupperna för diabetes typ 2, så kallade DPP4-hämmare (dipeptidylpeptidas 4-hämmare), som inte påvisade någon skillnad i risk för död när det jämfördes med placebo eller med ingen behandling. Det visar en ny nätverks-metaanalys som publiceras i Journal of the American Medical Association, JAMA.

I metaanalysen, som utfördes av forskare vid Imperial College i London, ingick 236 studier där tre grupper av läkemedel jämfördes – antingen med varandra, mot placebo eller mot ingen behandling alls. De tre läkemedelsgrupperna var SGLT2-hämmare, GLP1-analoger och DPP4-hämmare, vilka utgör de nyaste läkemedlen för behandling av diabetes typ 2.

Totalt ingick drygt 176 000 patienter i studierna. Resultatet visade att alla tre läkemedelsgrupperna sänkte blodsockernivåerna hos patienterna. Men medan SGLT2-hämmarna och GLP1-analogerna hade en minskande effekt på mortaliteten, kunde någon sådan effekt inte ses för DPP4-hämmarna.

SGLT2-hämmarna associerades med en 20-procentig riskminskning för död när det jämfördes med placebo eller ingen behandling. För GLP1-analogerna sågs en motsvarande riskminskning med 18 procent. Men för DPP4-hämmarna sågs ingen minskning rörande mortaliteten.

De tre läkemedlen fungerar plasmaglukossänkande genom olika mekanismer. SGLT2-hämmarna (natrium-glukos-co-transportör-hämmare), som är den allra nyaste läkemedelsgruppen, fungerar genom att påverka njurarna att utsöndra mer socker i urinen och därmed sänka glukoshalten i blodet. GLP1-analoger och DPP4-hämmare ingår i gruppen inkretiner och höjer kroppens insulinnivåer genom att påverka hormonet GLP-1.

Artikelns försteförfattare Sean Zheng, läkare vid Hjärt-lunginstitutet vid Imperial College, konstaterar i en kommentar till studien att diabetes typ 2 har blivit en global epidemi, med fler patienter under behandling än någonsin tidigare, och att det nu finns många läkemedel på marknaden.

– Patienter med diabetes typ 2 löper en högre risk att dö i hjärtattack eller stroke, så vi ville undersöka vilken av dessa behandlingar som är mest effektiv när det gäller att minska risken för död och hjärt-kärlsjukdom. Vår förhoppning är att läkare och patienter ska kunna få tillräcklig kunskap för att kunna ta informerade beslut om vad de ska välja för behandling över lång tid.

Sean Zheng betonar dock samtidigt att mer forskning behövs för att bekräfta fynden i metaanalysen, och att studien inte visade att något av läkemedlen orsakade någon skada. Forskarna bakom studien konstaterar också att eftersom samtliga tre läkemedelsgrupper är relativt nya, saknar de flesta studier en längre tids uppföljning.

DPP4-hämmare finns som flera olika läkemedel i Sverige, med produktnamn som Januvia (sitagliptin), Onglyza (saxagliptin) och Galvus (vildagliptin). De finns också som kombinationsläkemedel tillsammans med metformin, det primära läkemedlet vid behandling av diabetes typ 2.