Annons
Diabetesläkemedel gav brett hjärt-kärlskydd

Diabetesläkemedel gav brett hjärt-kärlskydd

En aktuell studie visar att inte bara högriskpatienter får hjärt-kärlskydd av diabetesläkemedlet liraglutid.

7 dec 2018, kl 10:47
0

En stor nordisk studie visar att diabetesläkemedlet liraglutidskyddar hjärt-kärlhälsan även hos patienter som inte redan har en hjärt-kärlsjukdom eller en förhöjd hjärt-kärlrisk. Studien var ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Karolinska institutet, Statens serum institut i Danmark, universitetet NTNU i Norge och det svenska nationella diabetesregistret. Resultaten är publicerade i The Lancet diabetes & endocrinology.

Det blodsockersänkande läkemedlet liraglutid (finns i Sverige bland annat under marknadsnamnet Victoza) är godkänt för behandling av diabetes typ 2. Det ska användas om inte enbart goda matvanor och fysisk aktivitet räcker för att kontrollera blodsockret och patienten inte kan använda andra diabetesläkemedel. Det kan även sättas in som ett komplement till annan läkemedelsbehandling med tabletter eller insulin.

Att det har skyddande effekter på hjärta och kärl hos högriskpatienter har visats i tidigare forskning. Nu visar den nya studien att liraglutid, jämfört med en annan läkemedelstyp kallad DPP4-hämmare, är kopplat till minskad hjärt-kärlrisk även i en bredare patientgrupp. Jämfört med DPP4-hämmare minskade liraglutid risken för hjärtinfarkt, stroke och död i hjärtkärlsjukdom också hos andra än högriskpatienter.

Skillnaden var statistiskt säkerställd och motsvarade fem färre hjärtkärlhändelser per 1 000 patienter som följdes under tre år.

Forskarna använde flera nationella register med information om bland annat läkemedelsanvändning och sjukdomar om över 46 000 patienter i Sverige och Danmark  2010–2016.