Annons
Bakslag för Imfinzi mot huvud- och halscancer
Foto: Istock

Bakslag för Imfinzi mot huvud- och halscancer

Immunläkemedlet Imfinzi ökade inte överlevnaden vid avancerad huvud-och halscancer i en fas III-studie.

7 dec 2018, kl 12:23
0

Annons

I den stora multicenterstudien Eagle testar forskarna den monoklonala antikroppen Imfinzi (durvalumab) hos patienter med huvud- och halscancer som drabbats av återfall efter annan behandling och/eller tumörspridning.

Läkemedelsföretaget Astrazeneca har nu publicerat nya resultat från studien som visar att Imfinzi inte förbättrade den totala överlevnaden, jämfört med standardbehandlingen med cytostatika. Överlevnaden förbättrades varken när läkemedlet användes som monoterapi eller när det kombinerades med en annan antikropp, tremelimumab.

– Prognosen vid återfall eller spridning av huvud- och halscancer är mycket dålig och behovet av nya behandlingar är akut. Även om de här resultaten är en besvikelse, kommer vi att fortsätta att utvärdera potentialen för Imfinzi och andra innovativa behandlingar för patienter med huvud- och halscancer, sade Sean Bohen, vice vd och medicinsk chef på Astrazeneca i ett pressmeddelande.

Imfinzi är en så kallad PD-L1-hämmare och har godkänts i USA och Europa för behandling av inoperabel icke småcellig lungcancer som är avancerad men inte har spridit sig i kroppen. Godkännandet gäller patienter vars tumörer uttrycker proteinet PD-L1. Studien som låg till stöd för godkännandet visade att Imfinzi i genomsnitt ökade den progressionsfria överlevnaden till 16,8 månader, från 5,6 månader med placebo.

I en senare studie prövades läkemedlet i ett svårare stadium av icke småcellig lungcancer, men den studien visade, som Läkemedelsvärlden rapporterat, inte någon ökad överlevnad.