Vanliga värktabletter ökar överlevnad vid cancer

Vanliga värktabletter ökar överlevnad vid cancer

Att ta smärtstillande medicin av typen NSAID kan öka överlevnaden vid huvud- och halscancer.

25 jan 2019, kl 15:00
0

Annons

Forskare vid University of California i San Francisco rapporterar goda effekter av vanliga värkmediciner i gruppen NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) hos patienter med huvud- och halscancer.

Om patienter med en viss mutation regelbundet tar exempelvis acetylsalicylsyra eller ibuprofen förlängs deras överlevnad signifikant enligt en ny studie som har publicerats i Journal of Experimental Medicine. För patienter utan mutationen gör NSAID ingen skillnad.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läppar, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastaser på halsen med okänd primärtumör. Huvud- och halscancer är en relativt ovanlig cancerform. I Sverige insjuknar knappt 1 400 personer om året. De flesta patienter är över 65 år och sjukdomen är vanligare bland män än bland kvinnor. Kända riskfaktorer är rökning, hög alkoholkonsumtion och hpv-infektion.

Den aktuella studien var en liten retrospektiv registerstudie. 266 patienter med huvud- och halscancer ingick. De hade alla fått sin tumör bortopererad i botande syfte. Forskarna undersökte om regelbunden användning av NSAID påverkade hur det gick för patienterna.

Regelbunden användning definierades som att ta NSAID oftare än två dagar i veckan. Informationen om vilka som var regelbundna NSAID-användare och ej baserades dels på receptdata och dels på patienternas egna uppgifter om sin läkemedelsanvändning. Om data i dessa källor visade att patienten använt NSAID regelbundet i minst sex månader i samband med cancersjukdomen räknades personen som NSAID-användare.

Resultatet visade en avgörande skillnad mellan patienter vars tumör hade en mutation i genen PIK3CA och patienter som saknade denna mutation. Bland patienter vars tumör saknade mutationen syntes ingen skillnad mellan NSAID-användare och andra. De hade en femårsöverlevnad på omkring 50 procent.

Men bland de 75 patienterna med PIK3CA-mutationen var skillnaden mellan NSAID-användare och icke användare stor. Där ökade regelbunden NSAID-användning femårsöverlevnaden från 25 till 78 procent.

– Våra resultat tyder på att användning av NSAID signifikant kan förbättra utgången för patienter med PIK3CA-mutationen. Det gäller inte enbart huvud- och halscancerpatienter utan även patienter med andra cancersjukdomar där denna mutation är inblandad i sjukdomsmekanismen, sade en av forskarna, professor Jennifer R. Grandis vid University of California i San Francisco, i ett uttalande i samband med att studien publicerades.

Tack vare att NSAID-effekten är beroende av PIK3CA-mutationen har forskarna kunnat få fram en trolig förklaring till hur den antiinflammatoriska värkmedicinen påverkar cancertumören. Forskarna tror att NSAID stoppar tumörtillväxt genom att minska produktionen av en inflammatorisk molekyl som kallas prostaglandin E2. Försök i djurmodeller och cellinjer har bekräftat den hypotesen.

Nu planerar forskarna att gå vidare med en ny större, prospektiv studie för att få säkrare och mer detaljerade svar om hur NSAID skulle kunna användas i cancerbehandling. En fråga är till exempel om alla NSAID fungerar lika bra och en annan är vilka doser som krävs för att påverka tumörtillväxten.