Antikropp mot lungcancer missar målet i fas III

Astrazenicas läkemedel Imfinzi ökade inte överlevnaden jämfört med standardbehandling i form av cellgifter.

19 Nov 2018, kl 09:08
0

Resultat från Astrazenecas fas III-studie Mystic visar att bolagets immunterapi Imfinzi (durvalumab) inte nådde det primära effektmåttet att öka överlevnaden för patienter med den svåraste formen, stadie IV, av icke småcellig lungcancer.

I studien testades Imfinzi som monoterapi eller i kombination med läkemedelskandidaten tremelimumab, en CTLA4-hämmare, i jämförelse med standardbehandling i form av platinumbaserad cytostatika.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad och resultaten visar att Imfinzi, vare sig på egen hand, eller i kombination med tremelimumab gav bättre överlevnad än cytostatikabehandling.

– Vi är besvikna att resultaten inte nådde statistisk signifikans, sade Sean Bohen, vice vd och medicinsk chef på Astrazeneca i ett pressmeddelande.

I multicenterstudien ingick drygt 1 100 patienter med icke småcellig lungcancer i stadie IV. Patienterna hade ett PD-L1-uttryck på mer än 25 procent av cancercellerna.

I februari i år godkändes Imfinzi av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (och i september av EMA) som behandling i ett tidigare skede, stadie III, av lungcancerformen. Det var då den första immunterapin för patientkategorin och studien som låg till stöd för godkännandet visade att Imfinzi i genomsnitt ökade den progressionsfria överlevnaden till 16,8 månader, från 5,6 månader med placebo.

Imfinzi (durvalumab) är en human monoklonal antikropp som binder till PD-L1 på cancerceller och därmed blockerar interaktionen med PD-1 och CD80, som uttrycks på aktiverade T-celler respektive B-celler. När PD-L1 binder till PD-1 och CD80 bromsas immunförsvaret, men genom att hämma bindningen lättas bromsen och immunförsvaret kan attackera cancercellerna.

Upptäckterna som lett fram till utveckling av immunterapier mot cancer belönades tidigare i år med Nobelpriset i medicin eller fysiologi.