Annons
Nobelpriset till immunterapi mot cancer

Nobelpriset till immunterapi mot cancer

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin delas lika mellan James P Allison och Tasuku Honju för utveckling av immunterapier mot cancer.

1 okt 2018, kl 11:39
0

James P. Allison

Tasuku Honjo

UPPDATERAD. Amerikanen James P Allison och japanen Tasuku Honjo delar lika på årets nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter om och utveckling av immunterapier mot cancer.

De båda forskarnas upptäckter har lett fram till en helt ny typ av cancerbehandling, så kallad checkpoint-blockad. Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att lätta på en broms för att få större effekt. Bromsen i detta fall hindrar t-celler från att aktiveras till fullo, vilket hämmar deras effekt och möjlighet att attackera cancerceller.

Genom att hämma och blockera de proteiner som ”bromsar” t-cellerna kan de aktiveras och skapa ett starkt immunsvar riktat mot cancerceller.

I sin forskning har James P Allison studerat proteinet CTLA-4 som sitter på ytan på t-celler och reglerar t-cellsaktiviteten. Han utvecklade en antikropp som band till CTLA-4 och blockerade dess bromsande funktion. När han och hans kollegor testade antikroppen i modeller med möss med cancer såg de att mössen blev cancerfria efter behandling.

Forskningen på CTLA-4-hämmare fortsatte i många forskargrupper och 2010 kom det stora genombrottet med en framgångsrik klinisk studie med ipilimumab (Yervoy) mot malignt melanom.

Tasuku Honjo:s forskning handlar också om checkpoint-blockad, men med en annan strategi. I början på 90-talet, några år innan James P Allison gjorde sina upptäckter kring CTLA-4, identifierade Tasuku Honjo proteinet PD-1 som också uttrycks på ytan av t-celler. Han upptäckte att även PD-1 fungerar som en broms på t-cellerna, men med en annan mekanism än CTLA-4.

Även här utvecklades antikroppar som hämmar PD-1, så kallade PD-1 hämmare, och 2012 presenterades resultat från kliniska studier som visade att PD-1-hämning hade mycket god effekt i flera olika cancertyper, inklusive för metastaserande cancer, som man fram tills dess ansett obehandlingsbar. Bland de mest kända PD-1-hämmande läkemedlen finns pembrolizumab (Keytruda) och nivolumab (Opdivo).

Keytruda är godkänt i Europa för behandling av malignt melanom, icke- småcellig lungcancer, Hodgkings lymfom samt cancer i urinvägarna.

Opdivo är godkänt för samma indikationer liksom för njurcancer och huvud- och nackcancer av skvamös typ.

Läkemedlen baserade på upptäckterna som tilldelats årets nobelpris har inneburit stora framsteg i behandlingen av en mängd olika cancertyper, inte minst malignt melanom.

Mycket av forskningen nu går ut på att förstå hur de olika läkemedlen kan kombineras på bästa sätt för att ge så bra behandlingseffekt som möjligt.

James Allison, 70 år, är professor vid MD Anderson cancer center i Texas och Tasuku Honjo, 76 år, är professor vid Kyoto university. År 2014 tilldelades de båda det prestigefyllda Tangpriset som brukar kallas Asiens motsvarighet till nobelpriset.

I fjol tilldelades James P Allison Sjöbergpriset för sin forskning kring checkpoint-blockad. James P Allison delade priset med sin landskollega Tony Hunter, som forskat på tyrosinkinashämning – en annan behandlingsstrategi inom cancerområdet.

Texten har uppdaterats.