Kemipris till utveckling av antikroppar och enzymer
Antikropp.

Kemipris till utveckling av antikroppar och enzymer

Tre forskare får dela på nobelpriset i kemi för upptäckter rörande riktad evolution av enzymer och antikroppar.

3 okt 2018, kl 12:54
0

Annons

Frances H. Arnold.

George P. Smith.

Gregory P. Winter. Foto: Aga Machaj.

Nobelpriset i kemi 2018 delas i två hälfter där den ena går till Frances H Arnold, California Institute of Technology, och den andra hälften delas mellan George P Smith, University of Missouri, och Gregory P Winter, MRC laboratory of molecular biology i Cambridge.

Greg Winter har tidigare fått Apotekarsocietetens vetenskapliga utmärkelse Scheelepriset, som han tilldelades 1994.

Den gemensamma nämnaren för årets kemipristagare är att de använt evolutionens principer för att utveckla proteiner som kan lösa mänskliga problem. Det handlar om allt ifrån miljövänliga tvättmedel till livsviktiga läkemedel.

George P Smith och Gregory Winter får dela på ena halvan av priset för sitt revolutionerande arbete om fagpresentation av peptider och antikroppar. Antikroppar som utvecklats med hjälp av denna metod används i dag inte minst som läkemedel mot autoimmuna sjukdomar och spridd cancer.

Metoden fagpresentation (fage display) utvecklades av George P Smith 1985. Den bygger på att en bakteriofag, ett virus som infekterar bakterier, kan användas för att få fram nya proteiner. Gregory P Winter använde sedan fagpresentation för att utveckla antikroppar, med målet att ta fram nya läkemedel.

Det första läkemedlet som baserades på denna metod var antikroppen adalimumab (Humira) som godkändes 2002 och som används för behandling av ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom. Sedan dess har antikroppar utvecklats med hjälp av fagpresentation för många andra användningar inom medicinen och på andra områden.

Frances H Arnold tilldelas den andra halvan av kemipriset för sitt arbete med riktad evolution av enzymer. Hon har förfinat den molekylära förståelsen av den evolutionära processen och återskapat den i laboratoriet på ett sätt som gör det möjligt att skapa skräddarsydda enzymer, det vill säga proteiner som sätter i gång och driver kemiska reaktioner.

Hon presenterade sina första nya enzymer 1993 och har sedan fortsatt att utveckla enzymer för många olika användningsområden. Hennes enzymer används bland annat för mer miljövänlig produktion av läkemedel och andra kemiska substanser och för produktion av förnybara bränslen för transportsektorn.

Frances H Arnold är född 1956. Hon är professor i kemisk och biokemisk forskning och utveckling vid California insitute of technology i Pasadena, USA. Sedan 2013 är hon hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon är den femte kvinnan som får nobelpriset i kemi.

George P Smith är född 1941. Han är professor emeritus i biologi vid University of Missouri i Columbia, USA.

Gregory P Winter är född 1951. Han är senior forskningsledare vid MRC laboratory of molecular biology i Cambridge, Storbritannien. År 1994 tilldelades han Apotekarsocietetens vetenskapliga pris Scheelepriset.