Annons
Ny forskning ska utveckla kundmötet på apotek

Ny forskning ska utveckla kundmötet på apotek

Karin Svensberg är forskare i samhällsfarmaci och får Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning.

6 dec 2018, kl 14:44
0

Annons

Karin Svensberg.

I ett nytt forskningsprojekt ska Karins Svensberg, forskare i samhällsfarmaci vid Oslo Metropolitan university, undersöka sätt att göra kunderna på apotek mer delaktiga i rådgivningen om läkemedel.

Projektet ”Vad är viktigt för dig” handlar bland annat om att utveckla ett personligt rådgivningsformulär som den som hämtar ut läkemedel på apotek kan använda sig av för att få mer och bättre information om sina läkemedel.

För detta tilldelas Karin Svensberg Apotekarsocietetens stipendium i apoteksforskning om 150 000 kronor.

– Jag är väldigt glad över den här möjligheten att vara med och utveckla kundmötet på svenska öppenvårdsapotek, säger Karin Svensberg i ett pressmeddelnde. Vi vet från tidigare forskning att få patienter spontant inleder en dialog om sina läkemedel på apoteket. Genom min studie vill jag undersöka om särskilda redskap för patienten kan öka delaktigheten i rådgivningen.

Karin Svensberg har tidigare forskat inom området och disputerade 2017 med en avhandling om kommunikation kring läkemedelsanvändning på apotek.

Studien hon nu får stipendium för att genomföra kommer att göras i två steg som dels innebär att utveckla det formulär som ska användas och dels av datainsamling.

I stipendiekommitténs motivering anges bland annat att ”Studien kan, på ett intressant och nytt sätt, påverka och förbättra patientmötet”.

– Apoteken utgör en viktig del i läkemedelskedjan och det är angeläget att bedriva forskning som kan förbättra användningen av läkemedel, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten. Det ska bli intressant att följa resultaten av Karin Svensbergs arbete.