Annons
Potensmedlet Viagra kan bli cancerläkemedel

Potensmedlet Viagra kan bli cancerläkemedel

Fynd pekar på att sildenafil kan ha effekt på cancer-sjukdomar, särskilt i kombination med andra läkemedel.

12 apr 2018, kl 11:26
0

Viagra, med substansnamnet sildenafil, är ett läkemedel som från början utvecklades för att behandla angina. Nu är den främsta indikationen erektil dysfunktion, men det används även för att behandla pulmonell arteriell hypertension. Två liknande substanser är tadalafil och vardenafil, med produktnamnen Cialis och Levitra.

På grund av de höga kostnaderna och tidskrävande processerna för att ta fram nya cancerläkemedel finns en ambition att utreda om redan godkända, äldre och långt billigare läkemedel kan ha terapeutiska områden som ännu inte upptäckts. Nu tyder en rad studier på att potensmedlen kan ha flera egenskaper som kan vara till nytta i kampen mot cancer.

Substanserna, som är så kallade PDE5-hämmare, har testats i en rad prekliniska studier även för cancersjukdomar och ingår i flera pågående kliniska fas I- och fas II-studier. Sildenafil, tadalafil och vardenafil har potential att kunna användas inom onkologin i framtiden, i synnerhet för sina hjälpande egenskaper, då man har sett att andra läkemedel kan få bättre effekt om de kombineras med sildenafil. Det skriver forskare i en artikel i open access-tidskriften eCancer Medical Science.

Den första rapporten om PDE5-hämmarnas möjliga effekt på cancer publicerades 2004. I den artikeln berättade forskare om fem fall med patienter som led av Waldenströms makroglobulinemi, en ovanlig och obotbar blodcancersjukdom. Den första som upptäcktes var en 80-årig man som fick sildenafil för erektil dysfunktion, och som efter att inlett behandlingen blev helt frisk från sin blodcancersjukdom. Efter det upptäcktes fyra andra patienter som alla blivit bättre efter att de fått sildenafil, om än inte helt friska som den första patienten. Ex vivo-analyser av de fem patienterna visade att sildenafil orsakade apoptos, celldöd, hos cancercellerna.

En annan oväntad upptäckt på sildenafil publicerades 2012 i New England Journal of Medicine. Ett tio veckor gammalt barn led av pulmonell arteriell hypertension på grund av allvarliga missbildningar i lymfsystemet, och fick sildenafil som behandling mot hypertensionen. Efter att behandlingen inletts minskade missbildningarna, vilket också kunde bekräftas med magnetröntgen. Två ytterligare barn svarade på samma sätt på substansen, som även visade sig ha effekt på barn med godartad lymfangiom i ögat. En rad ytterligare fall finns beskrivna där sildenafil tycks ha fungerat mot cancer eller som ett läkemedel som kan förbättra effekten av anticancerläkemedel.

PDE5-hämmarna tros fungera genom en rad mekanismer. Dess immunmodulerande effekt har undersökts i in vitro- och in vivo-studier och har då setts påverka T-celler och minska tillväxt av tumörceller. Substanserna har även setts fungera sensitiserande, det vill säga underlättat för andra läkemedel att nå dit de ska, bland annat genom att öka permeabiliteten i tumörer. Ökad celldöd hos tumörceller har setts när PDE5-hämmare har getts tillsammans med cytostatika.

Även i fall med läkemedelsresistens har PDE5-hämmare i in vitro-studier setts kunna öka responsen på behandling. Läkemedlen har också setts kunna fungera vid hypoxi (nedsatt syreförsörjning), vilket kan försvåra behandling av solida tumörer. Läkemedlen tros även ha andra mekanismer som kan fungera i behandlingar mot cancer.

Forskarna i den aktuella artikeln konstaterar att det finns en mängd data från prekliniska och kliniska studier som visar att substanserna sildenafil, tadalafil och vardenafil är kandidater med potential att få nya behandlingsmål inom cancerområdet. Fördelarna med dessa är att de redan är utvecklade, i jämförelse billiga och har låg toxicitet. De borde kunna inkluderas i aktuella och framtida behandlingsrutiner för cancersjukdomar inom en relativt kort framtid, skriver forskarna.