Annons
Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Stockholms läns landsting har tagit fram en ny femårig strategi för läkemedelsarbetet i regionen.

12 apr 2018, kl 08:03
0

Annons
Magnus Thyberg

Magnus Thyberg. Foto: Hasse Lindén.

Den nya strategin, som sträcker sig fram till år 2022, riktar in sig på sex övergripande mål. Dessa täcker de områden som landstinget ser som mest utmanande inom läkemedelsområdet, berättar Magnus Thyberg, ansvarig för läkemedelsstrategin i Stockholms läns landsting. Ett av områdena är patientmedverkan.

– Patienter har ett berättigat krav på att vara delaktiga i sin behandling. Vi vet också att vi får bättre medicinska resultat om patienterna är det, säger Magnus Thyberg.

Det handlar till exempel om att öka samarbetet med patientrepresentanter i läkemedelskommittéer och expertråd och att öka patienternas medverkan i vården vid själva ordinationstillfället.

– Till stor del handlar det om att lyssna in patientens önskan och målbild och att passa in en möjlig läkemedelsbehandling i den målbilden, säger Magnus Thyberg.

Vilka konkreta åtgärder som krävs i hälso- och sjukvården för att åstadkomma det återstår att se.

Andra områden som täcks av den nya strategin är bland annat fortsatt fokus på så kallade horisontella prioriteringar och arbete med snabb introducering av nya värdefulla läkemedel.

Horisontella prioriteringar innebär att man tittar på läkemedelsområdet i hela landstinget, både vad gäller kostnader och effekter, och inte utvärderar läkemedel eller sjukdomsgrupper var för sig.

– Det har vi redan jobbat mycket med kommer att fortsätta fokusera på. På så vis kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar och jämlik fördelning av resurserna, säger Magnus Thyberg.

Utvecklingen går mot allt mer nischade läkemedel och individualiserade behandlingar där kostnadseffektivitet har stor betydelse för beslut om vilka läkemedel som ska rekommenderas.

– Det är viktigt att vi definierar vad som är värdefulla läkemedel så att vi inte bara introducerar alla nya läkemedel som kommer. Här gäller det att vara väldigt genomtänkt och göra noggranna uppföljningar av nya läkemedel som introduceras, säger Magnus Thyberg.

På vilket sätt kommer patienterna i Stockholm att märka av den nya strategin?
Vår ambition är att inte kasta oss från det ena området till det andra utan att hela tiden arbeta metodiskt för att bli bättre. På så vis kommer inte strategin att märkas av så mycket. Men jag hoppas och tror att patienterna kommer att känna sig mer involverade i läkemedelsarbetet, säger Magnus Thyberg.