Annons
Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens
Foto: Istock

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer.

12 apr 2018, kl 06:01
0

Annons

Det är forskare i Finland och Tyskland som har studerat sambandet mellan konsumtion av läkemedel mot epilepsi och förekomst av demenssjukdom. I studien, som publiceras i tidskriften Journal of the American Geriatrics Society, har närmare 80 000 äldre personer från Finland och drygt 20 000 personer över 60 år från Tyskland ingått. Alla dessa hade någon form av demens. Dessa har sedan matchats mot upp till fyra kontrollpersoner per person utan demens.

Eftersom symtom vid demenssjukdom kan behandlas med samma typ av läkemedel som epilepsi, som karbamazepin eller gabapentin, räknades en fördröjning in, där två år skulle ha gått från intag av epilepsiläkemedel och en diagnostisering av demenssjukdom.

Resultatet visade att regelbundet intag av antiepileptika var vanligare hos de personer som hade demens jämfört med i kontrollgruppen. Sannolikheten att ha diagnostiserats med Alzheimer var 1,15 gånger större för de som tog epilepsiläkemedel jämfört med de som inte gjorde det. Sannolikheten att ha en demenssjukdom av vilken sort som helst var 1,28 gånger större.

Ett extra starkt samband med demens sågs med de typer av epilepsiläkemedel som kan ge kognitionsstörningar som biverkning. Det är bland andra fenobarbital, klonazepam, karbamazepin och valproat. Här sågs även ett dossamband. De antiepileptika som inte är kända för att ge kognitionsstörningar, som oxkarbazepin, gabapentin och lakosamid, associerades bara med en marginellt högre sannolikhet för demens. Här sågs heller inget samband med högre doser av läkemedlen.

Mekanismerna hos de antiepileptiska läkemedlen handlar framför allt om att påverka funktionerna i neurotransmittorsystemen i hjärnan. Det behövs mer forskning för att helt förstå hur dessa läkemedel kan orsaka kognitiva biverkningar, skriver forskarna. Forskarna såg också att andra faktorer ökade risken för Alzheimer och demens, som stroke, epilepsi, depression, diabetes och polyfarmaci.

Det här är den första studie som visar sambandet mellan konsumtion av antiepileptika och risk för demens baserat på longitudinella dataregister, skriver forskarna i sin artikel. Endast en tidigare studie har studerat samma samband, en kanadensisk studie gjord på en mindre kohort. Även den visade en association mellan epilepsiläkemedel och demens.

Det går dock med den här studiens resultat inte att dra några säkra slutsatser om orsakssambanden. Stora, prospektiva studier behövs för att bekräfta om det finns ett kausalt samband mellan konsumtion av antiepileptika hos äldre och utveckling av demens, skriver forskarna.