Hem Taggar Demens

Tag: Demens

Testar läkemedel+livsstil mot demens

Professor Miia Kivipelto, Karolinska institutet, leder en internationell studie som testar förebyggande livsstilsåtgärder i kombination med ett diabetesläkemedel.
29 sep 2023, kl 08:32

Läkemedel hjälpte inte mot oro vid demens

Ett antidepressivt läkemedel som ges mot vissa beteendesymtom vid demens var inte bättre än placebo.
25 okt 2021, kl 09:22

Bengt Winblads pris till bättre demensdiagnostik

Professor Oskar Hansson tilldelas Bengt Winblads pris för sin forskning om diagnostik av Alzheimers sjukdom.
13 okt 2020, kl 08:50

Vem med minnesproblem riskerar demens?

En ny modell ska ge säkrare prognoser om vilka med lätt minnesstörning som har stor risk för demens.
30 sep 2019, kl 14:45

Svenskt Alzheimerpris till professor Kaj Blennow

Göteborgsforskaren Kaj Blennow tilldelas Bengt Winblads pris 2019 för sin Alzheimerforskning.
21 aug 2019, kl 06:20

Epilepsimedicin tycks kunna bidra till demens

En ny studie visar att det finns ett samband mellan intag av antiepileptika hos äldre och utveckling av Alzheimer.
12 apr 2018, kl 06:01

Blodförtunnande ger skydd även mot demens

Studie visar att patienter med förmaksflimmer som fått antikoagulantia hade en lägre risk för demens.
25 okt 2017, kl 01:06

AI kan hitta tidiga tecken på Alzheimer

Med inspelade ögonrörelser analyserade med hjälp av artificiell intelligens hoppas forskarna kunna upptäcka demenssjukdomar i ett tidigt stadium.
24 maj 2017, kl 10:25

Ny WHO-plan ska tackla ökningen av demens

Den globala handlingsplanen presenteras nästa vecka och väntas undertecknas av närmare 100 hälsoministrar.
19 maj 2017, kl 07:00

Saliv kan avslöja demens

En förhöjd nivå av stresshormonet kortisol kan påvisa problem med minnet.
26 aug 2015, kl 08:15

Färre biverkningar men samma effekt

Att byta ut neuropletika mot kolinesterashämmare kan ge lika bra effekt hos demenspatienter.
24 sep 2013, kl 08:30

En suktande patientgrupp

Många längtar efter ett effektivt läkemedel mot Alzheimer.
7 mar 2013, kl 11:50

ASA kan bromsa nedgång i hjärnkapacitet

Acetylsalicylsyra kan hjälpa till att bromsa nedgången i intellektuell kapacitet hos äldre kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt en studie.
17 okt 2012, kl 11:30

Hopp om framtida behandling av demens

Förändringar i hjärnans vitsubstans kan kopplas till demenssjukdomar. Det kan öppna för nya behandlingar, enligt en avhandling.
2 maj 2012, kl 12:47

NSAID inget skydd mot Alzheimers

Tvärtemot vad tidigare studier visar har icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ingen skyddande effekt mot Alzheimers sjukdom. Det visar data från en omfattande amerikansk studie. Däremot kan de smärtstillande medlen skjuta upp sjukdomsutbrottet.
23 apr 2009, kl 16:57

Psykosmedicin ökar risken att dö i förtid

Äldre dementa som behandlas med antipsykotisk medicin löper en ökad risk att dö i förtid. Det visar en studie publicerad Lancet.
1
9 jan 2009, kl 11:05