Läkemedel hjälpte inte mot oro vid demens

Läkemedel hjälpte inte mot oro vid demens

Ett antidepressivt läkemedel som ges mot vissa beteendesymtom vid demens var inte bättre än placebo.

25 okt 2021, kl 09:22
0

En studie i Storbritannien visade att ett ofta använt antidepressivt läkemedel inte var effektivt mot aggression och oro vid demens. Forskarna hoppas att resultaten ska leda till att vården slutar använda detta läkemedel mot beteendesymtom hos demenspatienter. Studien är publicerad i the Lancet.

Används mot oro vid demens

Samma forskargrupp vid the University of Plymoth i Storbritannien har tidigare i flera randomiserade, placebokontrollerade studier visat att de antidepressiva läkemedlen mirtazapin och sertralin inte hjälper mot depression hos personer med Alzheimers sjukdom.

Men mirtazapin har ändå fått vissa fortsatt användning i demensvården, som behandling mot beteendesymtomet agitation. Agitation är stark oro som visar sig motoriskt med rastlöshet och ibland häftiga kroppsrörelser. Det kan även vara kopplat till ropande och verbala utfall. Riktlinjer rekommenderar att omgivningen i första hand bör hantera detta genom ett avledande och lugnande bemötande. Men när läkemedel anses nödvändiga faller valet ofta på det antidepressiva mirtazapin. Detta eftersom antipsykotiska läkemedel visat sig öka dödligheten vid demenssjukdom.

Ingen skillnad mellan grupperna

I den aktuella studien visade forskargruppen dock att mirtazapin inte är effektivt mot agitation vid Alzheimers sjukdom. I studien medverkade 204 personer med trolig Alzheimers sjukdom vid 20 vårdcentra runt om i Storbritannien. Hälften randomiserades till att få mirtazapin och hälften till placebobehandling. Studien var dubbelblind.

Efter tolv veckor följde forskarna upp de två grupperna. De såg då att det var lika vanligt med agitation i behandlingsgruppen som i placebogruppen. Dessutom såg forskarna en liten, men statistiskt signifikant ökning av dödligheten hos dem som fått mirtazapin. De vet inte om det handlar om ett orsakssamband. Ändå menar de att det i vart fall är en varningssignal som gör det än mer motiverat att sluta ge mirtazapin till dessa patienter.

Hoppas påverka vården

Studien leddes av professor Sube Banerjee, professor vid the University of Plymouth. Han framhåller i ett pressuttalande att omkring 46 miljoner människor världen runt lever med demenssjukdom. Symtom som agitation försämrar livskvaliteten för dem och deras omgivning, påpekar han.

– Vi måste hitta sätt att hjälpa dem som är drabbade. Den här studien visar att ett vanligt sätt som symtom hanteras på inte hjälper, och till och med skulle kunna vara skadligt. Det är mycket viktigt att dessa resultat får genomslag och att mirtazapin inte längre används för att behandla agitation hos personer med demens, säger han.

– Den här studien har adderat värdefull information till kunskapsbasen och vi ser fram emot att undersöka framtida behandlingar som kan hjälpa till att förbättra människors livskvalitet.