Ungdomar ville vaccinera sig för att skydda andra
Foto: Istock

Ungdomar ville vaccinera sig för att skydda andra

Forskare undersökte ungdomars inställning till covid-19-vaccin innan vaccineringen startade.

22 okt 2021, kl 10:50
0

Annons

I en studie av ungdomars inställning till covid-19-vaccin såg svenska forskare att de flesta 15-19-åringar ville vaccinera sig. Många var inte rädda för sjukdomen för egen del, men ville ta vaccinet för att skydda andra.

Forskarna gjorde studien under perioden juni-november 2020. Resultaten speglar därför de unga personernas inställning till vacciner som var under utveckling, men ännu inte var godkända. Studien har publicerats i tidskriften Vaccine:X.

Enkät om ungdomars inställning till covid-19-vaccin

Forskare vid Göteborgs universitet ledde undersökningen där även Högskolan väst, Karolinska institutet och Umeå universitet medverkade. Forskarna samlade in och bearbetade enkätsvar från 702 personer i åldrarna 15-19 år från olika delar av Sverige. Enkäten innehöll både kvantitativa frågor och frågor som gav fritextsvar.

Av resultaten framgår att 54,3 procent redan hade bestämt sig för att ta vaccin mot covid-19 när det blev möjligt. Ytterligare 30,5 procent hade då ännu inte tagit ställning med 15,2 procent inte tänkte vaccinera sig.

För andras skull

När studien om ungdomars inställning till covid-19-vaccin gjordes fanns inga rapporter om dödsfall relaterade till covid-19 bland unga i Sverige. Många av de unga i studien var inte heller rädda för egen del för att smittas och insjukna. Ett motiv att vaccinera sig som de ofta lyfte fram var däremot att de ville skydda andra, skörare personer.

Ett samband som pekar åt samma håll var att bland dem som uppgav att de ansträngde sig för att hålla avstånd till andra för att minska smittrisken var också vaccinationsviljan högre.

Oroliga nämnde svininfluensa och narkolepsifallen

En större andel flickor än pojkar var oroliga för biverkningar av det kommande vaccinet och oron kunde kopplas till en lägre vilja att vaccinera sig. De oroliga påpekade ofta att vaccinerna togs fram mycket snabbt. En del lyfte också fram det som hände efter massvaccineringen mot svininfluensa då vissa vaccinerade yngre drabbades av narkolepsi.

Stefan Nilsson, docent och universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är studiens försteförfattare. Han gissar att det kan vara föräldrar eller andra äldre som har berättat om narkolepisfallen efter svininfluensavaccineringen för 15-19-åringarna eftersom – händelserna ligger en bit bakåt i tiden.

– Eller så har de läst om det. Det är tydligt att erfarenheten av svininfluensavaccinet influerar även den yngre generationen, säger han i ett pressmeddelande.

Bekräftas av andra data

Studiens resultat är i linje med resultaten av Folkhälsomyndighetens undersökning av vaccinationsviljan i befolkningen i juni i år. Bland personer i åldersgruppen 16-19 år svarade då 58 procent att de helt säkert skulle tacka ja till vaccin och 29 procent att de troligen skulle göra det.

Sverige började erbjuda covid-19-vaccin till 16- och 17-åringar i augusti i år och ett par månader senare kom rekommendationen om att även vaccinera 12-15-åringar. För närvarande har nästan 70 procent av dem i åldrarna 16-17 år tagit minst en vaccindos och nära 52 procent har tagit två doser. Bland dem i åldersgruppen 12-15 år har 12,4 procent hunnit få minst en dos, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.