TLV: Lägre kostnad med remdesivir mot covid-19
Foto: Istock

TLV: Lägre kostnad med remdesivir mot covid-19

I en hälsoekonomisk bedömning utgår myndigheten från två scenarier som båda visar på en lägre vårdkostnad.

25 okt 2021, kl 10:49
0

Annons

Eftersom vårdtiden kortas och färre patienter behöver intensivvård om de får Veklury (remdesivir) i tillägg till standardbehandling mot covid-19 minskar vårdkostnaden. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en hälsoekonomisk bedömning av läkemedlet. Med anledning av att det är osäkert hur mycket vårdtiden kortas har myndigheten tagit fram två olika scenarier som båda visar en minskad vårdkostnad jämfört med inget tillägg till standardbehandling.

Den hälsoekonomiska bedömningen lämnas nu till NT-rådet som kommer att ta ställning och ge regionerna en rekommendation om användningen av remdesivir.

Remdesivir leder till kortare sjukhusvistelse

Remdesivir används i behandling mot covid-19 hos vuxna och barn över 12 år som behöver syrgasbehandling, men inte respiratorvård. Läkemedlet ges som infusion och fungerar på så sätt att det hämmar enzymet RNA-polymeras vilket gör att viruset inte kan föröka sig i kroppens celler. Därmed stannar infektionen av. Remdesivir var det första läkemedlet som EU:s läkemedelsmyndighet EMA godkände för behandling mot covid-19.

Enligt kliniska studier har behandling med remdesivir lett till en kortare sjukhusvistelse för covid-19-patienter som behöver syrgas, men inte respiratorvård, samt till att färre patienter behöver vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA. Däremot är det osäkert hur mycket vårdtiden kortas. Därför har TLV i sin hälsoekonomiska bedömning utgått från två olika scenarioanalyser som båda baseras på data om vårdtider från Socialstyrelsen och Svenska intensivvårdsregistret.

Både företaget Gilead och TLV bedömer att den viktigaste faktorn för kostnadsbesparingen är att antalet vårddagar på IVA minskar för patienter som behandlas med remdesivir. Detta innebär att färre patienter vårdas på IVA, samt att de som hamnar på IVA tillbringar kortare tid där.

I företagets kostnadsminimeringsanalys är remdesivir i tillägg till standardbehandling kostnadsbesparande med cirka 79 000 kronor, jämfört med endast standardbehandling. En behandlingscykel med remdesivir kostar 29 709 kronor.

Två scenarioanalyser

I TLV:s första analys viktas antalet vårddagar ned för att bättre stämma överens med svensk klinisk praxis, men läkemedlet antas fortfarande ha en effekt på vårdtiden. Enligt denna modell bedöms remdesivir i tillägg till standardbehandling kostandsparande med 34 000 kronor per behandling.

”När de värden som ligger till grund för den första scenarioanalysen varieras är det enbart när inga patienter antas vårdas på intensivvårdsavdelning som resulterar i att behandling med Veklury ökar de totala vårdkostnaderna. När resterande värden som ligger till grund för den första scenarioanalysen varieras är Veklury kostnadsbesparande med mellan cirka 7000 och 49 000 kronor”, skriver TLV.

I den andra analysen antar TLV att det finns en skillnad i andelen patienter som överförs till intensivvårdsavdelning, men ingen skillnad i total vårdtid. Här räknas remdesivir i tillägg till standardbehandling vara kostnadsbesparande med cirka 17 000 kronor per behandling.