Månads arkivering november 2011

Nya regler för högsta pris

0

Idag träder systemet med så kallade takpriser i kraft i ett antal utbytesgrupper, bland annat får storsäljande originalmedel som Plavix och Nexium ett högsta pris.

Reformen som
aviserades i samband med att handelsmarginalen beslutades innebär att TLV sänker det accepterade högsta priset på originalläkemedel med 65 procent när myndigheten bedömer att stabil konkurrens uppstått.
? Takprismodellen är schabloniserad men sker inte automatiskt, säger Anna-Märta Stenberg avdelningschef på TLV.
? Det är när vi försäkrat oss om att det verkligen kommit igång en stabil generisk konkurrens, så vi kommer inte att sätta några patienter på pottkanten. Att så inte sker är upp till våra medicinska utredare att titta på.
? Och vi kan göra avvikelser från beslutet om det till exempel krävs av patientsäkerhetsskäl, säger Anna-Märta Stenberg

Innan priset fastställs
har företagen möjlighet att komma med synpunkter och till exempel välja att utträda ur högkostnadsskyddet med sina produkter, vilket ett par företag också har gjort.
För Arimidex, Plavix och Nexium, de original som säljer mest betyder det nya systemet att priset för en förpackning Arimidex 1 mg 98 tabletter sjunker från 3 525 kronor till 1 272 kronor, för 75 mg Plavix 100 tabletter sjunker priset från 1 640 kronor till 671 kronor och för 100 tabletter Nexium 40 mg sänks priset från 789:50 till 523:50 för en förpackning.
Sammanlagt räknar TLV att med den här konstruktionen dra in 60 miljoner kronor på ett år till staten.

Docmorris lägger ned 16 apotek

0

Men samtidigt med stängningarna aviserar apotekskedjan att man under januari/februari nästa år ska öppna åtta nya apotek.

Skälet till
att de här 16, varav relativt många i Västsverige, läggs ned beror enligt ledningen på att de inte utvecklats som förväntat. Förklaringen är en allt hårdare konkurrens på de här orterna.
Totalt försvinner 58 tjänster, men ambitionen är, enligt företaget, att omplacera så många som möjligt.

Lipitor tappar patent idag

1

I slutet av 1990 kom Pfizers med sin kolesterolsänkare Lipitor (atorvastatin), företagets och historiens hittills bästsäljande läkemedel. Lipitor var det första läkemedel som såldes globalt för mer än tio miljarder dollar om året, närmare en fjärde del av företagets hela omsättning.
Men nu är ensamrätten på väg ut, i USA förlorade man det idag.

I Sverige
går det enligt företaget ut i maj nästa år. I Europa har företaget fått patentet förlängt med sex månader då man studerat läkemedlet på barn.
Men generiskt atorvastatin kommer troligen att finnas till försäljningen före maj i Sverige.
-Pfizer har upprättat ett globalt avtal med det indiska företaget Ranbaxy som ger dem rätt att börja sälja generika tre månader innan utgången av patentet. Och ett av de länder ranbaxy har möjlighet att göra det är Sverige, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer.
Det innebär att det kan finnas kopior till Lipitor i mars 2012.

För att behålla
så stor del av försäljningen som möjligt i USA har Pfizer antagit en aggressiv strategi, enligt nyhetsbyrån Reuters. Med bland annat rabatter och avtal med apotek och försäkringsbolag är målet i USA att under en period behålla så stor del av marknaden som möjligt. Pfizer har enligt nyhetsbyrån upprättat avtal med generikatillverkare för att postorderföretag inte ska kunna sälja de generiska produkterna.

Uppdaterad 20011-11-30 13.30

Sänkt dos också för escitalopram

0

För någon månad sedan sänktes den rekommenderade maxdosen för citalopram. Nu har den europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för farmakovigilans också utrett riskerna med SSRI-medlet escitalopram, Cipralex, och slutsatsen är densamma som för citalopram: Maxdosen till äldre sänks på grund av att medlet kan påverka hjärtrytmen.

Den nya rekommenderade maxdosen är 10 mg om dagen. Skälet är att man funnit en dosberoende påverkan på hjärtat, så kallad QT-förlängning för citalopram som kan leda till allvarlig hjärtrymrubbning.
Idag är den rekommenderade startdosen för patienter över 65 år fem mg om dagen, maxdosen anges som upp till 20 mg i fass.

Pengar för aidsbekämpning sinar

0

Globala fonden är en offentligt och privatstödd fond som genom åren stått för de största bidragen till bekämpning av aids, tuberkulos och malaria. Men nu har fonden brist på resurser då bidragen till fonden minskat kraftigt och man kommer att dra ned kraftigt på bidragen de närmaste tre åren.

Länder som
inte kan få annan finansiering kommer att kunna ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka grundläggande behov. När det gäller hiv/aids kan den finansieringen täcka kostnader för patienter som redan får behandling, men inte till nya patienter.
Finansieringen av resistent tuberkulos kommer också att begränsas.

Enligt Läkare utan gränser
har de indragna pengarna redan fått konsekvenser. I till exempel Kongo-Kinshasa har man tvingats kraftigt reducera antalet patienter som kan påbörja behandling och i Malawi tvingas man skjuta upp behandling till gravida. Kenya, Lesotho och Sydafrika har redan fått besked att man inte kommer att få några bidrag från fonden på grund av dess finansieringsproblem.
Läkare utan gränser konstaterar att det är dålig överensstämmelse mellan den nya hivforskningen och de politiska löftena å ena sidan och den finansiella verkligheten å den andra och uppmanar fondens finansiärer att samla in nödvändiga resurser.

Trippelkombination i ett piller

0

Novartis läkemedel kombinerar aliskiren med amlodipin och hydroklortiazid i ett piller. Godkännandet av Rasitrio är baserat på data som omfattar mer än 1 181 patienter som visade att läkemedlet gav statistiskt signifikanta sänkningar av blodtrycket jämfört med dubbla kombinationer av de enskilda substanserna.

Enligt företaget är en förenkling av behandlingen av patienter med högt blodtryck nyckeln till att förbättra patientens följsamhet och resultat.

Rasitrio godkändes i USA i december förra året och där det marknadsförs som Amturnide.

Nytt läkemedel mot hiv godkänt

0

Eviplera kombinerar Johnson & Johnson och Tibotecs läkemedel Edurant (rilpivirine) och Gileads Truvada (tenofovir/emtricitabine). Godkännandet baseras på en studie där Gilead visat att patienter som behandlats med Eviplera uppnått samma nivåer av läkemedel i blodet som om patienten fått tenofovir, emtricitabin och rilpivirine separat.

– Eftersom människor med hiv lever längre och då behandlas längre har tillgång till nya förenklade behandlingsalternativ blivit ännu mer viktiga. Eviplera har potential att bli ett viktigt nytt alternativ för patienter som påbörjar hiv-behandling, eftersom det förenklar en effektiv behandling i en enda daglig tablett, sade doktor Mark Nelson i ett pressmeddelande från Gilead.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände läkemedlet under namnet Complera i augusti.

Umeå startar nätbaserad apotekarutbildning

0

Utbildningen är femårig och startar hösten 2012. Att apotekarprogrammet blir nätbaserat ses som en naturlig fortsättning på universitetets befintliga utbildningsutbud inom området. Vid universitetet finns redan ett nätbaserat receptarieprogram sedan 2003 och nätbaserat mastersprogram i farmaci sedan 2010.
? Att ge utbildningen på distans gör att vi på ett naturligt sätt kan sprida kompetensen till olika orter, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Utbildningen blir till största delen nätbaserad och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborationer.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, vilket gör att studenterna även får ta del av forskarkompetens från Tromsö.

Lunds universitet har tidigare fått godkänt för en apotekarutbildning, men på grund av pengabrist har man beslutat att inte starta den.

IT-problem på Apoteket lösta

2

På fredagen fick IT-leverantören Tieto problem med ett hårdvarufel. Det drabbade ett femtiotal kunder i Sverige, bland annat Apoteket AB som under flera dagar inte kommit åt de IT-system som används för receptexpediering. På många apotek kunde man därför inte expediera e-recept.

Problemen kvarstod under hela helgen och fortfarande på tisdagen hade ungefär hälften av apoteken problem med att lämna ut receptbelagda läkemedel. På onsdagen var alla problemen lösta.

De drabbade apoteken använde sig av manuella rutiner för att lämna ut recept, men vissa kunder fick vända sig till de andra kedjornas apotek för att få sina läkemedel. Företagets webbplats hade också problem och låg nere hela helgen och måndagen. På tisdagsförmiddagen fick man igång webbplatsen igen.

? Apotekets webbplats fungerar igen och nu kan kunderna beställa sina läkemedel via www.apoteket.se. När det gäller akuta behov av mediciner löser vi det genom våra manuella nödrutiner eller så hänvisar vi kunden till ett närliggande apotek. Om kunden kan vänta erbjuder vi att skicka hem medicinerna, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör i Apoteket, i ett pressmeddelande.

Ingen av de andra apotekskedjorna berördes av IT-problemen men bland annat Vetenskapsrådet, Bilprovningen och Stockholms stad drabbades av Tietos problem. Totalt är ett femtiotal organisationer påverkade av driftstörningar.

Texten är uppdaterad 20111130 kl 11:15

Överklagande av HPV-vaccin avslås

0

Förvaltningsdomstolen i Stockholm ger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rätt och beslutet att köpa in Sanofi Pasteur MSD:s vaccin Gardasil står alltså fast.
– Vi tycker naturligtvis att det är väldigt tråkigt, och det var inte vad vi förväntade oss. Vi kommer att analysera domen noggrant och ganska omgående kommer vi att ta ställning till om vi ska begära prövningstillstånd i kammarrätten, säger Johan Thor, kommersiell direktör vid GSK.

GSK har rätt att överklaga till högre instans inom tio dagar, om man inte gör det kan vaccinationerna komma igång efter den 5 december.
  Vår förhoppning är nu att GSK inte fördröjer tiden innan vaccinationerna kan starta genom ett sådant överklagande, utan att man tar sitt ansvar och ser till befolkningens bästa, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

Många landsting har redan påbörjat vaccinationerna eftersom man inte kunnat vänta på förvaltningsdomstolens beslut. Den första upphandlingen för ett nationellt vaccin mot HPV påbörjades redan i december 2009. GSK:s vaccin Cervarix vann den första upphandlingen, men efter flera överklaganden beslutas det att upphandlingen ska göras om. I september i år meddelas det att SP MSD:s vaccin Gardasil vunnit den omgjorda upphandlingen. Gardasils skydd mot kondylom blev avgörande. GSK motiverade sin överklagan med att Cervarix ger ett bättre skydd mot livmoderhalscancer och att upphandlingen inte tagit hänsyn till detta.

USA godkänner nytt sömnläkemedel

0

Intermezzo (zolpidem) har nu godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för personer med sömnproblem som vaknar mitt i natten och har svårt att somna om. Det är det första läkemedlet mot den typen av sömnproblem.

Transcept Pharmaceuticals har ansökt om godkännande för läkemedlet två gånger tidigare, i oktober 2009 och juli 2011, men fick avslag på grund av att frågor om hur läkemedlet påverkade patienten dagen efter kvarstod. Företaget sänkte dosen för kvinnor och ansökte en tredje gång om godkännande.

FDA rekommenderar läkemedlet endast till den som har minst fyra timmar kvar att sova. För män är den rekommenderade dosen 3,5 milligram och för kvinnor 1,75 milligram.

Storbritannien byter HPV-vaccin

0

Den brittiska läkemedelsmyndigheten har valt att byta landets nationella HPV-vaccin från Glaxosmithklines Cervarix till Sanofi Pasteurs MSD:s Gardasil efter en ny upphandling. Beslutet gäller från och med september nästa år.

I Storbritannien infördes allmän vaccination mot HPV redan 2008 och sedan dess har fler än 1,5 miljoner brittiska flickor vaccinerats med GSK:s vaccin Cervarix. Men i den nya upphandlingen ska företaget inte ha inkommit med något anbud. Anledningen var att myndigheten gjort det klart att man ville ha ett vaccin med ett mer omfattande skydd. Båda vaccinerna skyddar mot HPV-typerna 16 och 18, som orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer, men Gardasil skyddar även mot HPV-typerna 6 och 11 som orsakar kondylom.
– Det är inte stora förändringar, vi prioriterar fortfarande cancerprevention. Men baserat på alla dessa saker vinnaren är Gardasil, sade David Salisbury, regeringens chef för vaccinering.

I Sverige har man ännu inte lyckats göra en upphandling av ett nationellt HPV-vaccin, då både den första och andra upphandlingen överklagades. I den första upphandlingen vann Cervarix, men i den andra vann Gardasil. Skyddet mot kondylom avgjorde upphandlingens resultat. Flera landsting har dock börjat vaccinationerna ändå. Region Skåne valde Gardasil medan Örebro läns landsting valde konkurrenten Cervarix.

Risk för brist på läkemedel

0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har hittat allvarliga brister vid tillverkningen av sterila läkemedel vid Ben Venue Laboratories i Ohio, USA. Därför har tillverkningen stoppats, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Laboratoriet tillverkar ett stort antal läkemedel från flera olika läkemedelsföretag. Den stoppade tillverkningen kan leda till en större bristsituation av cancerläkemedlet Caelyx i Sverige, som bara tillverkas av Ben Venue Laboratories.

De europeiska läkemedelsmyndigheterna arbetar nu med att bedöma vilka bristsituationer som kan uppstå och om några läkemedel bör dras in. I Sverige har tillverkningssatser av Busilvex och Velcade som tillverkats av laboratoriet dragits in. Läkemedelsverket bedömer inte att det ska uppstå någon bristsituation på dessa läkemedel, då det finns andra tillverkare.

Läkemedelsverket råder nu läkare att prioritera de patienter som redan behandlas med Caelyx och att undvika nyinsättningar tills produktionen kommit igång igen.

Positivt med metylfenidat till fångar med adhd

0

De 30 männen med adhd fick under tolv månader långverkande metylfenidat, ett amfetaminliknande centralstimulerande preparat. Alla deltagare fick läkemedel i en individuellt anpassad dos som syftade till att ge bästa möjliga effekt med minsta möjliga biverkningar. Under denna senare fas undersöktes effekter och säkerhet av långtidsbehandling.

Resultaten mättes både med skattningar av oberoende bedömare och via självrapportering av symtom, och visade att personer med adhd och substansmissbruk förbättras av metylfenidat. De uppnådda effekterna kvarstod under de tolv månader som studien pågick.

? Deltagarna var dokumenterat drogfria innan och under prövningen, vilket sannolikt bidrog till det goda resultatet. Det är den största effektstorleken som påvisats hittills och en av få långtidsuppföljningar som gjorts, säger Ylva Ginsberg, överläkare i psykiatri och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och en av författarna.

Deltagarna kommer även att följas upp efter avslutad studie, för att undersöka om behandling under fängelsetiden ger säkerställda långtidseffekter vad gäller exempelvis återfall i missbruk och kriminalitet.

Resultaten publiceras i novembernumret av tidskriften The British Journal of Psychiatry.

Små effekter av läkemedel vid alkoholberoende

0

SBU:s senaste rapport inom området är ?Behandling av alkohol- och narkotikaproblem? från 2001. Där konstaterade SBU att akamprosat ger ökad nykterhet och fler helnyktra dagar när läkemedlet kombineras med effektiva psykosociala insatser, och att naltrexon minskar alkoholmissbruk när läkemedlet kombineras med effektiva psykosociala insatser.

2010 kom två Cochrane-rapporter som utvärderade de båda läkemedlen. I en kommentar till de båda rapporterna skriver nu SBU att Cochrane-rapporten förstärker slutsatserna i SBU:s rapport från 2001, men att det idag inte går att säga vilket av dem som har bäst effekt för den enskilde patienten.

SBU konstaterar också att behandling med både akamprosat och naltrexon är förenat med låga risker och att effekterna ska ses i ljuset av att inga påtagligt effektivare behandlingar ännu har utvecklats.

Läkemedelsverket rekommenderar båda preparaten, i kombination med ?ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd?.

I Sverige är cirka fyra procent av befolkningen över 18 år beroende av alkohol.

L-dopa ger snabbare återhämtning efter stroke

0

Vissa nervbanor i hjärnan är särskilt viktiga för förmågan att kontrollera rörelser. L-dopa frigör den hos parkinsonpatienter bristande signalsubstansen dopamin vilket återställer ?trafiken? i de för motoriken viktiga nervbanorna. På samma sätt skulle L-dopa kunna stimulera strokepatientens hjärna i den viktiga återhämtningsfasen.

L-dopa har tidigare rapporterats ge fördelaktiga effekter för neurologisk återhämtning i strokepatienter. Lundaforskarna Karsten Ruscher och Tadeusz Wieloch har nu lyckats visa, i råttmodeller för stroke, att de råttor som behandlades med L-dopa uppvisar en förbättrad motorik jämfört med de råttor som fick placebo.

? Användning av existerande läkemedel har den stora fördelen att kliniska tester kan minimeras och behandlingen kan fortare komma strokepatienter till godo. Vi hoppas även på att identifiera hittills okända dopamineffekter för att i framtiden utveckla mer specifika läkemedel för återhämtning vid stroke, säger Karsten Ruscher, studiens försteförfattare, till Lunds universitets webb.

?Våra resultat bekräftar verkligen att behandling med levodopa förstärker återhämtningen efter stroke? sammanfattar författarna studien.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng