Annons

Ingert Nilsson

Ingert Nilsson

Ingen skillnad mellan infliximab och similarer

Det går utmärkt att byta ut originalläkemedlet Remicade till en biosimilar. Det är slutsatsen i den norska Nor-Switch-studien.

Färre blödningar med dabigatran

Det tycks som risken för blödningar är mindre med Pradaxa, dabigatran än med konkurrenten Xarelto, rivaroxaban.

Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt

Läkaren fick inte förskriva abortläkemedlet, men gjorde det ändå och apoteket expedierade.

Fler läkemedel kan användas vid alkoholberoende

Ett rökavvänjningsmedel och ett antidepressivt läkemedel borde också kunna användas vid alkoholberoende, enligt en doktorsavhandling.

Behöver inte tro att pillret verkar

Att placeboeffekt enbart uppstår om patienten tror att medlet är ett aktivt farmakologiskt medel är, enligt en ny studie, inte riktigt.

Nya mediciner för sällsynta sjukdomar

Två nya särläkemedel är på väg ut på marknaden, Venclyxto och Ocaliva

Njursjukdom lika vanligt som typ 2 diabetes

Till skillnad mot till exempel diabetes vet de flesta inte om att de har en kronisk njursjukdom. Men sjukdomen beräknas vara lika vanlig.

Malaria diagnostiseras med mobilspel

Malariaspot heter ett mobilspel för att snabbare analysera blodprov av misstänkta malariafall. Spelare världen över är tänkta medhjälpare.

Orealistiska förväntningar på fas I-försök

Cancersjuka som deltar i tidiga försök med nya behandlingar har ofta orealistiska förhoppningar på resultatet av att delta.

Off label en fråga också för EU-kommissionen

När och hur är off label-användning ok. Åsikterna skiftar mellan EU-länder och inom Sverige.

Nöjda med informationen om läkemedel

De flesta patienter som varit inlagda eller besökt öppenvården på sjukhus under våren tycks rätt nöjda med den information de fått om sina läkemedel.

Regeringen utvärderar klinisk forskning

Kanske i svallvågorna efter Macchiariniaffären har regeringen beslutat att utvärdera universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet i landet.

Fungerande antibiotika slutar tillverkas

I tider av eskalerande antibiotikaresistens försvinner ett fungerande antibiotikum från den svenska läkemedelsmarknaden. Licensförskrivning är Läkemedelsverkets alternativ i dagsläget.

Protein kan bromsa TBE-infektion

En ny avhandling visar att proteinet viperin kan förhindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna, med tiden kanske det kan bli en behandling.

Medicinsk cannabis på väg till Danmark

Allt pekar på att användning av cannabis vid svåra smärtstillstånd ska prövas i Danmark.

För få biverkningar vid immunterapi rapporteras

I ett stort antal studier med immunterapi har man missat eller undanlåtit att rapportera in biverkningar. Det rapporter forskare som granskat studierna