Annons
Färre blödningar med dabigatran

Färre blödningar med dabigatran

Det tycks som risken för blödningar är mindre med Pradaxa, dabigatran än med konkurrenten Xarelto, rivaroxaban.

19 okt 2016, kl 08:00
0

Studien som är en observationsstudie bygger på data från över 118 000 patienter i klinisk vård via det amerikanska Medicare.

Den genomfördes av forskare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA med syftet att jämföra risken för stroke, blödningar och dödlighet hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och som behandlades med de blodförtunnade läkemedlen Pradaxa, dabigatran eller Xarelto, rivaroxaban.

Doseringarna som jämfördes var dabigatran 150 mg två gånger dagligen och 20 mg rivaroxaban en gång om dagen. Patienterna var över 65 år och data följdes under 2,5 år.

Slutsatsen i den här studien är att risken för blödningar, såväl intrakraniella, som större extrakraniella och gastrointestinala var signifikant högre för de patienter som behandlades med rivaroxaban.

Som skydd mot stroke och dödlighet såg forskarna ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingarna.

I Sverige beräknas över 300 000 personer ha förmaksflimmer. Förra året hämtade 188.903 individer ut ett recept med Waran, warfarin i Sverige, 33.944 ett recept på Xarelto, rivaroxaban och 14 026 ett recept med Pradaxa, dabigatran.