Annons
Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt
Två gånger expedierade apoteket felaktigt mifepristone.

Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt

Läkaren fick inte förskriva abortläkemedlet, men gjorde det ändå och apoteket expedierade.

17 okt 2016, kl 16:27
1

Annons

Läkemedlet Mifegyne, mifepristone, ordineras för så kallad medicinsk abort och har begränsningar i sin förskrivning. Det är enbart speciellt behöriga läkare som får skriva ut läkemedlet och det får enbart skrivas ut till den klinik där läkaren är verksam, inte till enskild patient efter ordination på recept.

Det har man missat vid två tillfällen på ett öppenvårdsapotek.

Det är efter en anmälan från en kvinnoklinik angående en läkare som medverkat vid en närståendes medicinska abort i hemmet som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade ett tillsynsärende också för det aktuella apoteket.

I sitt svar till IVO om vad som blev fel i de två expeditionerna är apotekets förklaring att preparatet är ovanligt och därför okänt bland medarbetarna.

Men i sitt svar skriver apoteket också att förskrivaren är känd för att inte kunna hantera ifrågasättande angående receptförskrivningar på ett professionellt sätt och att kunden som hämtade ut receptet är känd av apotekspersonalen eftersom hon också arbetar inom vården och att farmaceuterna troligen gjorde bedömningen att kunden visste hur preparatet skulle användas.

Sammantaget bedömer apoteket att de här omständigheterna förklarar varför man två gånger expedierat det här läkemedlet till samma kund, förskrivet av samma läkare.

IVO konstaterar i sitt yttrande att de felaktiga expeditionerna föranlett nödvändiga interna diskussioner och åtgärder i syfte att förhindra att ytterligare läkemedel med mifepristone expedieras felaktigt.

 

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I detta datasamhälle är det märkligt att det inte finns spärrar som förhindrar obehöriga förskrivare att ordinera dessa läkemedel . Man borde kunna använda förskrivarkoderna bättre.