Annons
Apoteksbranschen fortsätter att växa

Apoteksbranschen fortsätter att växa

Apoteksbranschen växer trots tuffa tider och dålig lönsamhet. E-handeln ökar mest, visar en ny rapport.

8 apr 2024, kl 12:00
0

Johan Wallér Foto: Sveriges Apoteksförening

Johan Wallér
Foto: Sveriges Apoteksförening

Apoteksbranschen växer, trots tuffa tider. Det visar Sveriges Apoteksförenings branschrapport för 2023 som publiceras idag.

Hela apoteksmarknaden omsatte knappt 78 miljarder kronor under förra året. Det är en ökning med fem miljarder, eller knappt sju procent, jämfört med föregående år.

Det är andra året i rad som försäljningen ökar både i butik och online.

Mest ökar omsättningen när det gäller förskrivna läkemedel, som växte med 9,6 procent mellan 2023 och 2022. Motsvarande siffror för egenvårdsläkemedel och övrig försäljning är 6,6 respektive 6,3 procent.

Dålig lönsamhet i apoteksbranschen

Lönsamheten i branschen är dock svag och på nedåtgående. Läkemedelsvärlden har tidigare rapporterat om att många apotek hotas av nedläggning på grund av dålig lönsamhet. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har därför beslutat att höja handelsmarginalen från och med i år.

Den samlade rörelsemarginalen för 2023 beräknas till 1,6 procent. Rörelsemarginalen visar hur stor del av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst.

– Året har varit tufft för apoteksbranschen och präglats av kostnadsökningar och intäktsbortfall, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Färre fysiska apotek

Antalet fysiska apotek har minskat tre år i rad. Toppåret 2020 fanns 1433 öppenvårdsapotek. Nu har landet 1405 apotek. Minskningen har framför allt skett i större städer.

Antalet fysiska apotek i förhållande till antalet invånare har också minskat senaste decenniet. Orsaken är att befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet apotek.

Idag har landet 13,3 fysiska öppenvårdsapotek per 100 000 invånare. Det betyder att apotekstätheten är tillbaka på samma nivå som år 2012.

Apotekens e-handel ökar

En förklaring till att antalet fysiska apotek minskar är den ökande e-handeln, enligt branschrapporten. Idag finns sju e-handelsapotek. E-handeln står för 21 procent av apotekens totala omsättning.

Då övrig e-handel backar går apoteken mot strömmen. Onlinehandeln omsatte ungefär en miljard kronor i månaden under förra året. Värdetillväxten online är 17 procent mellan 2022 och 2023, jämfört med 6,7 procent för de fysiska apoteken. Landsbygd och mindre städer har en högre andel e-handel än större städer.

Fortfarande står dock fysiska apotek för 85 procent av försäljningen av förskrivna läkemedel och 79 procent av receptfria läkemedel. Men i rapporten konstateras att e-handen nu nått en nivå där den kommer att påverka den fysiska butiksstrukturen kommande år.

Apoteken har nöjda kunder

Kunderna ger apoteken bra betyg. 98 procent är nöjda med sitt senaste apoteksbesök. Fyra av fem ger betygen ”mycket bra” eller ”utomordentligt bra”.

Läkemedelsbrister och restnoteringar påverkar arbetsbelastningen på apotek. Under 2023 dubblerades antalet restnoterade läkemedel, från 1615 år 2022 till 3260 år 2023.

Apoteken mäter också något som kallas servicegrad, andelen läkemedel som kan lämnas ut direkt av samtliga läkemedel som ett apotek expedierar. Servicegraden ligger på 96 procent.

Vill bredda farmaceutrollen

Sveriges Apoteksförening lyfter återigen frågan om att farmaceuter bör få större befogenheter att hjälpa kunden att kunna hämta ut sina läkemedel direkt. Det kan handla om att byta till en annan styrka, förpackningsstorlek, beredningsform eller ett läkemedel med liknande substans. Läkemedelsverket utreder dessa frågor.

Organisationen vill också att farmaceuter får befogenhet att göra extrauttag på recept. En stickprovsmätning som Sveriges Apoteksförening gjort visar att 5 procent av efterfrågade recept inte kunde expedieras på apotek eftersom receptet gått ut eller det inte fanns några uttag kvar. Då skulle patienten kunna få sitt läkemedel i väntan på förnyad läkarkontakt.

– Fler verktyg behövs för att underlätta farmaceuternas arbete och öka tillgängligheten till läkemedel för apotekens kunder, säger Johan Wallér.