Annons
Behov av blodförtunnande vid dialys kan halveras
Dialysfilter med koagulerat blod. Foto: Malin Skagerlind.

Behov av blodförtunnande vid dialys kan halveras

En metod för att spola dialysapparater och slangar minskar behovet av antikoagulantia, visar avhandling.

8 jun 2017, kl 06:00
0

Malin Skagerlind, doktorand Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet

Patienter som ska behandlas med dialys får först blodförtunnande läkemedel intravenöst för att blodet inte ska koagulera vid kontakten med slangar och dialysfilter. Om blodet koagulerar försvåras genomströmningen och reningen av blodet i systemet, och dialysbehandlingen kan behöva avbrytas. Förutom att dialysbehandlingens fulla effekt uteblir, kan patienten förlora den mängd blod, omkring 300 ml, som finns i systemet och som inte går att återföra till patienten.

Men att ge blodförtunnande läkemedel kan innebära risker, särskilt om patienten redan har en ökad blödningsrisk. Det kan till exempel vara nyopererade patienter eller patienter som nyligen haft en hjärnblödning. Men dialysbehandling kan ingen som behöver klara sig utan.

En metod för att skölja igenom systemet kan drastiskt minska behovet av blodförtunnande läkemedel för patienter med ökad blödningsrisk. Det visar en avhandling som läggs fram idag vid Umeå universitet. Metoden kallas Heparin-Albumin-priming, och är en lösning med heparin och albumin i koksalt som spolas igenom slangar och filter i dialysapparaten innan behandling. Metoden utvecklades vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå redan på 1980-talet.

Forskaren Malin Skagerlind har vid fyra olika studier, som nu presenteras i en avhandling, kommit fram till att så kallad HA-priming halverar behovet av blodförtunnande läkemedel till patienten, jämfört med när man spolar igenom systemet med enbart koksalt.

I avhandlingens två första studier har data utvärderats från behandlingsprotokoll från dialysbehandlingar. Den tredje är en experimentell in vitro-studie där olika priminglösningar jämförts. Den fjärde studien är en klinisk, randomiserad cross over-studie där fyra olika metoder för att minimera tillförseln av antikoagulantia jämförts. I studien deltog 23 patienter med kronisk njursvikt som alla fick regelbunden hemodialys.

Det finns idag inga internationella riktlinjer för hur man ska behandla dialyspatienter med ökad blödningsrisk, och metoderna skiljer sig åt både mellan landsting och mellan länder.

– Eftersom vi i Sverige har riktlinjer om jämlik vård bör man arbeta fram en standard för den här typen av behandling. Vår kliniska forskning visar att HA-priming tillsammans med en dialysvätska som innehåller citrat har stor potential att på bred front öka patientsäkerheten för dialyspatienter, säger Malin Skagerlind i ett pressmeddelande.