Lägre risk för blödningar med NOAK än warfarin

Risken för blödningar vid strokeförebyggande behandling är lägre med NOAK jämfört med warfarin, visar två studier som nyligen presenterades på ESC.

30 aug 2016, kl 09:04
0

Annons

Patienter med förmaksflimmer behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke, men riskminskningen för stroke sker på bekostnad av en ökad risk för blödningar.

Studier som presenterades under europeiska kardiologikongressen, ESC, i Rom i helgen, visar att behandling med NOAK-läkemedlet rivaroxaban ger betydligt mindre risk för intrakraniella blödningar jämfört med warfarin.

NOAK-läkemedel, non-vitamin K orala antikoagulantia, förebygger stroke lika effektivt som warfain men ger mindre risk för intrakraniella blödningar, visar den nya danska studien. I observationsstudien ingick drygt knappt 43 300 patienter med förmaksflimmer som rekryterats från danska rikstäckande register.

– Det har funnits ett behov av att undersöka säkerhet och effekt av NOAKs kontra warfarin i praktiken hos riktiga patienter och våra danska register ger den möjligheten, sade Laila Staerk, forskarassistent vid Herlev och Gentofte universitetssjukhus i Danmark, vid presentationen av studien på ESC.

I studien jämfördes risk för stroke och intrakraniella blödningar vid behandling av NOAKs-läkemedlen dabigatran, rivaroxaban och apixaban med warfarin.

Forskarna fann att risken för att få en stroke inom ett år var likartad mellan de olika grupperna och varierade från 2,0-2,5 procent. Risken för intrakraniell blödning var signifikant lägre hos patienter som behandlats med dabigatran och apixaban, 0,3-0,4 procent, jämfört med dem som behandlats med warfarin, 0,6 procent.

Även en pågående svensk registerstudie som presenterades under samma kongress visar på lägre risk för blödningar med NOAK jämfört med warfarin.

I den studien har 11 964 förmaksflimmerpatienter följts upp gällande risk för blödning i samband med strokeförebyggande blodförtunnandebehandling. NOAK-läkemedlet rivaroxaban jämfördes med warfarin hos patienter med icke valvulärt förmaksflimmer och som aldrig tidigare använda orala antikoagulantia.

Resultaten visar att 31 patienter som fick rivaroxaban fick en intrakraniell blödning, jämfört med 63 patienter som behandlats med warfarin.