Annons

Ny ordförande för FIP

I samband med den pågående FIP-kongressen valdes en ny ordförande och nya ledamöter in i den internationella farmaceutorganisationen.

29 aug 2016, kl 12:21
0

Tatsuro Irimura. Foto: Creativecommons.

I år hålls världskongressen FIP för 76e gången och nu i Buenos Aires i Argentina mellan 28 augusti till 1 september.

I samband med kongressen valdes i förra veckan tre nya styrelseledamöter in i den internationella farmaceutorganisationen FIPs styrelse, så kallad Bureau.

Däribland finns Tatsuro Irimura, professor vid vid Jutendo University School of Medicine i Japan som valdes till ordförande.

Linda Hakes, apotekare och professor vid University of Sunderland, Storbritannien, och Tom Menighan, apotekare och vd för American Pharmacists Association valdes till vice presidenter. Från och med den 2a septemer uppdateras styrelsen med de nya ledamöterna.

Tema för den årliga kongressen är i år hur den globala sjukdomsbördan kan minskas. Nio av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen beror på sjukdom som hjärtsjukdomar, stroke, hiv/aids, kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungcancer, diabetes och diarrésjukdomar.

En av årets programpunkter handlar bland annat om biosimilarer och att förstå frågorna kring dessa. Det är en kunskapsbaserad session och vid slutet av seminariet ska deltagarna kunna beskriva de globala utmaningarna och vad olika nationella regleringsmyndigheter har tagit för beslut gällande biosimilarer. Deltagarna ska även kunna beskriva den övergripande påverkan som biosimilarer har på patienters tillgång av dyra läkemedel.

En annan punkt handlar om kampen mot läkemedelsspill inom hälso- och sjukvården. Enligt programmet är läkemedelsslöseri en fråga som inte behandlats tillräckligt och som fortsätter påverka hållbarheten i hälso- och sjukvården. Att undersöka möjliga sätt att minska vårdkostnader skulle därför bland annat kunna vara återanvändning av oanvända läkemedel som lämnats tillbaka. Efter programpunktens slut ska deltagarna bland annat kunna beskriva aspekter som bör beaktas för säker återdispensering av oanvända läkemedel som lämnats tillbaka till apotek.