Annons
Fick fel vaccinspruta

Fick fel vaccinspruta

En patient fick av misstag fel vaccinspruta på en vårdcentral. Händelsen lex Maria-anmäldes och har nu utretts av Inspektionen för vård och omsorg.

29 aug 2016, kl 09:41
0

Annons

En patient som varit utomlands och blivit hundbiten bokade in besök hos vårdcentral för att ta en andra dos rabiesvaccin. Enligt en lex Maria-anmälan ska patienten ha frågat läkaren om denna visste vilket vaccin som skulle ges, och läkaren försäkrade det. Patienten fick en injektion och tid för de återstående fyra injektionerna. Vid nästföljande vaccinationstillfälle väcktes misstanke om att patienten fått vaccin mot difterin, stelkramp och kikhosta i stället för vaccin mot rabies.

Infektionsmottagningen kontaktades och undersökte patienten samma dag. Då konstaterades att patienten fått fel vaccin och patienten fick en injektion med rabiesvaccin på mottagningen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelsen och kommit fram till att myndigheten ska inleda tillsyn av vårdcentralen som gett fel spruta.

Vidare framkommer det i beslutet att vårdcentralen har gått igenom rutinerna, diskuterat det aktuella fallet och vad som hade kunnat göras annorlunda samt att läkaren som gav vaccinet inte längre jobbar kvar på vårdcentralen.

Ivo konstaterar i beslutet att vård och behandling inte uppfyllt kraven för en god vård, som innebär att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och i behandlingen. Detta mot bakgrunden att patienten inte fått vaccin mot rabies som var avsett vid besöket på vårdcentralen.