Hem Taggar Lex maria

Tag: Lex maria

Bristande rutiner bakom läkemedelsförgiftning

Ivo har granskat ett lex Maria-ärende där felaktiga receptförnyelser ledde till en allvarlig vårdskada.
17 sep 2020, kl 09:50

Patient som fått fel dosrulle hittades medvetslös

Ett apoteksombud lämnade ut fel dosrulle vilket ledde till medvetslöshet och fyra dygns sjukhusvård för kunden.
11 feb 2020, kl 06:30

Fick felaktigt hämta ut 300 Citodon på en månad

Farmaceuten trodde på kunden och expedierade det beroendeskapande läkemedlet i strid mot recepttexten.
24 jun 2019, kl 10:15

Apotek lämnade ut fel injektionsläkemedel

I stället för neuroleptika fick en kund ett immun-
supressivt läkemedel efter förväxling på apotek.
21 aug 2018, kl 15:03

Apotek expedierade fel antibiotika till barn

Av misstag expedierades ett gammalt recept, vilket inte upptäcktes förrän kunden återkom efter en vecka.
16 maj 2018, kl 08:36

Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Vårdcentralen missade att förnya receptet på det blodförtunnande läkemedlet.
20 sep 2017, kl 06:00

Fick veckodos av läkemedel varje dag

En patient med kronisk reumatisk sjukdom fick veckodos av ett cellgiftspreparat varje dag i en vecka.
11 nov 2016, kl 09:00

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.
19 sep 2016, kl 10:14

Lungtransplanterad patient fick fel vaccin

En 17-årig lungtransplanterad patient gavs av misstag levande försvagat influensavaccin istället för avdödat vaccin.
8 sep 2016, kl 08:00

Fick för lite smärtstillande inför operation

En patient fick för låg dos av sitt ordinarie smärtstillande läkemedel inför en operation. Oregelbunden hjärtrytm upptäcktes och operationen avstyrdes.
5 sep 2016, kl 10:24

Fick fel vaccinspruta

En patient fick av misstag fel vaccinspruta på en vårdcentral. Händelsen lex Maria-anmäldes och har nu utretts av Inspektionen för vård och omsorg.
29 aug 2016, kl 09:41

Blev utan blodförtunnande flera dagar

En patient som långtidsbehandlats med antikoagulationsläkemedel blev utan medicinen i flera dagar.
17 aug 2016, kl 09:14

Avråder från ibuprofen vid vattkoppor

Att behandla med ibuprofen i samband med vattkoppor kan förvärra sjukdomsförloppet, men ändå görs det på vissa ställen och därför varnar nu Inspektionen för vård och omsorg.
3 jun 2016, kl 07:30

Patient fick läkemedel för ofta

I samband med sjukhusinläggning fick en patient sin veckodos för ofta, enligt en lex Maria-anmälan.
2 jun 2016, kl 10:48

Dubbel behandling med blodförtunnande

En patient fick av misstag både Waran och Pradaxa vid inläggning från akutmottagning.
4
23 maj 2016, kl 07:12

Äldre fick fel läkemedel från inaktuell lista

En 80-årig kvinna som lades in på akutvårdsavdelning fick av misstag fel läkemedelsbehandling och riskerade allvarliga biverkningar.
1
19 maj 2016, kl 08:17