Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Vårdcentralen missade att förnya receptet på det blodförtunnande läkemedlet.

20 sep 2017, kl 06:00
0

Annons

En vårdcentral i norra Stockholm har lex Maria-anmälts sedan en patient inte fått ett utgånget recept på det blodförtunnande läkemedlet Trombyl, acetylsalicylsyra, förnyat. Det ledde till att läkemedlet inte delades i patientens apodospåsar.

Händelsen upptäcktes efter drygt två månader när patienten vårdades av en annan vårdverksamhet på grund av en nytillkommen stroke.

Vid analys av patientens journal visades att ingen aktiv åtgärd hade vidtagits för att läkemedlet skulle sättas ut. Det aktuella dosapoteket bekräftar också att en påminnelse om receptförnyelse för Trombyl 75 milligram skickades ut till patienten. Det är dock oklart om även vårdgivaren fått en påminnelse.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som menar att vårdgivarens insatser för att undvika liknande händelser i framtiden är tillräckliga. Myndigheten därför inte att vidta någon ytterligare åtgärd.