Annons

Patient fick läkemedel för ofta

I samband med sjukhusinläggning fick en patient sin veckodos för ofta, enligt en lex Maria-anmälan.

2 jun 2016, kl 10:48
0

En patient var ordinerad att få ett läkemedel en gång per vecka, men i samband med inläggning på sjukhus fick patienten sin veckodos för ofta. Läkemedlet ska inte ha skadat patienten, men händelsen anmäls som risk för skada till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt anmälan kan orsaken till att patienten fick för mycket läkemedel vara att ordinationen lades in i läkemedelsmodulen i Melior och att det finns olika tekniska möjligheter till ordination av veckodagsbaserat läkemedel i systemet. I och med att det finns en risk för olika varianter av ordination finns också en risk för fel.

En internutredning av händelsen, beroende på ett osäkert ordinationssystem för läkemedel, har gjorts och lämnats över till Ivo för bedömning.