Annons
Nya regler ska jämna ut skillnader i vaccination
Från och med den 1 juni gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten om barnvaccinationsprogrammet. Med de nya reglerna ska det bli lättare att erbjuda alla barn under 18 år dessa vaccin. Foto: Istock

Nya regler ska jämna ut skillnader i vaccination

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten ger ökad rätt till vaccin för barn upp till 18 år.

2 jun 2016, kl 10:52
0

Annons

Ann Lindstrand

Alla barn, inklusive de som inte tidigare följt det svenska barnvaccinationsprogrammet ska erbjudas samtliga dessa vaccin upp till 18 år. Det är kontentan i Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter. I och med de nya reglerna kan bland annat fler barn få vaccin mot pneumokocker och humant papillomvirus, hpv.

Hittills har åldersgränsen för kompletterande vaccination mot pneumokocker varierat i olika landsting, men med de nya föreskrifterna slår Folkhälsomyndigheten fast att vaccinet ska erbjudas till alla barn upp till 6 års ålder oavsett var i landet de bor.

Vad gäller hpv-vaccin har det fram tills nu endast erbjudits flickor i klass 5 eller 6, men hädanefter kommer alla flickor upp till 18 års ålder att erbjudas vaccinet.

– Det finns tydlig data på att senare vaccination, upp till 18 år, är säkert och har god effekt. Det betyder att de som kanske har varit tveksamma och tackat nej tidigare har en chans att tänka om och ta vaccinet, säger Ann Lindstrand, chef för Enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

De nya föreskrifterna gör det också enklare att erbjuda barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och barn som är asylsökande vaccin.

Även tidigare har dessa grupper haft rätt att ta del av barnvaccinationsprogrammet, men först efter läkarordination. Med de nya föreskrifterna kan sjuksköterskor på bvc eller i elevhälsan självständigt ordinera och ge vaccin.

– Detta innebär en enklare hantering av vaccinationer av exempelvis nyanlända barn som inte tidigare vaccinerats enligt barnvaccinationsprogrammet och man kan tänka sig att något fler av dem kommer att vaccineras nu.

I de nya föreskrifterna förtydligas också att den fjärde dosen av vaccin mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta ska ges till 5-åringar. Hittills har gränsen varit flytande mellan 5 och 6 år vilket har inneburit ett otydligt ansvarsförhållande mellan bvc och elevhälsan om var barnen ska vaccineras.

– Enligt smittskyddslagen ligger ansvaret på bvc och med de nya föreskrifterna förtydligar vi det. Vi tycker att det är viktigt att även den fjärde vaccindosen ges inom landstinget.

Med de nya föreskrifterna vill Folkhälsomyndigheten göra det enklare för bvc och elevhälsan att erbjuda alla barn ett likvärdigt skydd mot sjukdomar oavsett var i landet de bor.

– Genom att utvidga åldrarna för vissa vaccin jämnar vi ut de skillnader som funnits i olika delar av landet, säger Ann Lindstrand.

De nya föreskrifterna gäller från och med den 1 juni.