Annons

Nya regler för pappersrecept

Från och med den 1 juni får apotek behålla pappersrecept på narkotikaklassade läkemedel mot patientens vilja, även om det finns läkemedel kvar att hämta ut.

31 maj 2016, kl 15:11
3

Annons

Robert Svanström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening.

Hittills har patienter kunnat få tillbaka sitt pappersrecept efter att ha hämtat ut narkotikaklassade läkemedel, om det finns läkemedel kvar att hämta ut. Men från och med den 1 juni kan alltså apotek behålla förskrivningen, oberoende av om kunden vill behålla receptet själv eller inte.

I tidigare förordning stod det att öppenvårdsapotek får behålla förskrivningen, såvida inte kunden begär att den ska lämnas tillbaka till denne.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att förhindra överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel och vill att det ska bli svårare att manipulera och förfalska utskrivna pappersrecept.

– Det här kommer sannolikt bidra till en säkrare ordning, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening.

Under bland annat 2013 gjorde Apoteksföreningen en insamling av dataunderlag kring receptförfalskningar och det man kunde utläsa från insamlingen var att pappersreceptet utnyttjades av vissa kunder för att felaktigt lura till sig mer läkemedel än vad hon eller han skulle ha, genom manipulering av pappersreceptet.

– Det är viktigt att, så långt det är möjligt, minska cirkulationen av särskilda pappersrecept för att minska risken för förfalskningar och manipulationer, säger Robert Svanström.

Han menar att, även om det blir en del merarbete för apoteken att ta hand om pappersrecepten, så bör det vägas mot vinster för patientsäkerheten.

För att ytterligare minska överförskrivningen av narkotikaklassade preparat har E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått i regeringsuppdrag att göra det enklare för apotek att kontrollera den individuella förskrivningsrätten.

– Det kommer att bli mycket enklare att kontrollera om förskrivarna har rätt behörighet att förskriva narkotiska läkemedel, adhd-läkemedel samt Isotretinoin, vilket kommer att underlätta det dagliga arbetet på apoteken, säger Robert Svanström.

I dag måste apoteken få information från olika källor så som e-Hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen när det gäller förskrivares behörighet att förskriva ett visst läkemedel. Apoteken kan se om det finns en begränsning, men inte vilken.

I Socialstyrelsens regeringsuppdrag står det att myndigheten ska registrera vad begränsningarna av förskrivarrätt, som beslutas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, består av. Tillsammans med E-hälsomyndighetens uppdrag, att införa en teknisk lösning som möjliggör kontroll av individuella förskrivarbehörigheter vid expediering på apotek, blir det på så sätt enklare för apotek att se informationen direkt vid expedieringstillfället.

– Det underlättar apotekens kontroll av behörighet och innebär stora förbättringar för både patienter och apotek. Expedieringen av dessa läkemedel kommer gå snabbare och bli patientsäkrare, säger Robert Svanström.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Fick efter kontakt igår information från Läkemedelsverket att det faktiskt inte skett någon förändring av dessa regler, utan att det hanteras på samma sätt som tidigare. Att inte lämna tillbaka itererade recept till patient gäller fortfarande endast för narkotikaklassade läkemedel II och III. Det gäller alltså inte för samtliga narkotikaklassade läkemedel, som hade varit önskvärt, som man ur olika webbtidningar kan ha uppfattat det som.

    Information om hanteringen av denna “nya” regel har varit knapphändig och den anges inte i Läkemedelsverkets nya föreskrifter heller. Någon måste ha missförstått och målat upp ett önsketänkande kring denna nya regel.

  2. Varför ska allt läggas på apoteken? Beslutet är ogenomtänkt och kan bidra till att vi får fler hotfulla situationer vid apoteksdisken. Förbjud iterering av alla läkemedel på särskilda recept istället.

  3. Skillnaden nu är att farmaceuten har mer stöd för att behålla recept om de tror att det exempelvis finns risk för förfalskning. Ännu är det inget krav på att behålla recept, men ändringen i förordningen är en förutsättning för att sedan kunna ändra i receptföreskrifterna.