Annons
Regeringen utvärderar klinisk forskning
En utvärdering av kvaliteten på ALF-forskningen ska få större betydelse för ersättningen.

Regeringen utvärderar klinisk forskning

Kanske i svallvågorna efter Macchiariniaffären har regeringen beslutat att utvärdera universitetssjukvården och den kliniska forskningens kvalitet i landet.

12 okt 2016, kl 09:18
0

Annons

Uppdraget grundar sig i avtalet mellan staten och de sju universitetslandstingen om ersättning för klinisk utbildning och forskning (ALF).

Staten ger årligen cirka 1,75 miljarder till klinisk forskning inom ramen för ALF-avtalet och nu vill man alltså utvärdera hur pengarna används. Socialstyrelsen ska utvärdera universitetssjukvården vid de landsting som omfattas av avtalet och Vetenskapsrådet ska utvärdera kvaliteten på den kliniska forskning som bedrivs vid dessa landsting och universiteten.

Vetenskapsrådet utvärdering innefattar tre uppdrag. Den första delen är en bedömning av forskningens vetenskapliga kvalitet, de två andra uppgifterna är att bedöma den kliniska forskningens förutsättningar, den kliniska relevansen och samhällsnyttan.

Det är en ny utvärderingsmodell regeringen vill ha för att bedöma kvaliteten på forskningen. Regeringens plan är att från och med 2019 införa en ny ordning för hur ALF-pengarna ska fördelas. Den ska i högre grad än nu baserar på en bedömning av den kliniska forskningens kvalitet. Till den 31 mars 2018 ska utvärderingen vara klar.