Idag finns inte någon behandling för TBE.

Protein kan bromsa TBE-infektion

En ny avhandling visar att proteinet viperin kan förhindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna, med tiden kanske det kan bli en behandling.

11 Okt 2016, kl 08:30
0

Kirstin Vonderstein på Enheten för virologi vid Umeå Universitet har studerat hur viperin är aktivt i försvaret mot TBE-virus.

Att proteinet viperin var antiviralt mot andra virus som till exempel influensa och hiv visste man sedan tidigare.

– Men nu har vi hittat att det också är antiviralt mot fästingburen encefalit, TBE, säger Kirstin Vonderstein som precis doktorerat vid Institutionen för klinisk mikrobiologi på Umeå Universitet.

– Genom att vi verkligen i detalj försöker förstå hur viruset fungerar mot TBE-virus hoppas vi att man med tiden ska finna en behandling för de som insjuknar i infektionen.

Men studierna är på en mycket grundläggande nivå, understryker hon. Och det behövs mer forskning för att i detalj klargöra den antivirala mekanismen hos viperin.

Så här långt har Kirstin Vonderstein tillsammans med kollegor visat att viperin förhindrar virusökning inne i cellerna och begränsar spridningen av funktionella virus till omgivande celler. Forskarna upptäckte också att viperin inte arbetar ensamt utan behöver andra proteiner från cellen för att vara aktivt.

I dag finns ett vaccin mot TBE, däremot inte någon behandling för sjukdomen. Cirka 200 personer uppsöker varje år sjukvården på grund av TBE.