Nya regler för högsta pris

Nu börjar TLV:s regler för så kallade takpriser för läkemedel med generisk konkurrens att gälla. Cirka 60 miljoner kronor räknar myndigheten med att det nya systemet ska frigöra.

30 nov 2011, kl 19:22
0

Idag träder systemet med så kallade takpriser i kraft i ett antal utbytesgrupper, bland annat får storsäljande originalmedel som Plavix och Nexium ett högsta pris.

Reformen som
aviserades i samband med att handelsmarginalen beslutades innebär att TLV sänker det accepterade högsta priset på originalläkemedel med 65 procent när myndigheten bedömer att stabil konkurrens uppstått.
? Takprismodellen är schabloniserad men sker inte automatiskt, säger Anna-Märta Stenberg avdelningschef på TLV.
? Det är när vi försäkrat oss om att det verkligen kommit igång en stabil generisk konkurrens, så vi kommer inte att sätta några patienter på pottkanten. Att så inte sker är upp till våra medicinska utredare att titta på.
? Och vi kan göra avvikelser från beslutet om det till exempel krävs av patientsäkerhetsskäl, säger Anna-Märta Stenberg

Innan priset fastställs
har företagen möjlighet att komma med synpunkter och till exempel välja att utträda ur högkostnadsskyddet med sina produkter, vilket ett par företag också har gjort.
För Arimidex, Plavix och Nexium, de original som säljer mest betyder det nya systemet att priset för en förpackning Arimidex 1 mg 98 tabletter sjunker från 3 525 kronor till 1 272 kronor, för 75 mg Plavix 100 tabletter sjunker priset från 1 640 kronor till 671 kronor och för 100 tabletter Nexium 40 mg sänks priset från 789:50 till 523:50 för en förpackning.
Sammanlagt räknar TLV att med den här konstruktionen dra in 60 miljoner kronor på ett år till staten.