Annons

Pengar att tjäna på Skånemodell för genomgångar

En hälsoekonomisk rapport visar att en skånsk modell för läkemedelsgenomgångar och avstämningar, LIMM-modellen, kan spara åtskilliga miljoner i vården.

2 dec 2011, kl 18:16
0

Annons

Enligt studien kan hälso- och sjukvården spara närmare 4 000 kronor för varje patient som läggs in på sjukhus om man använder sig av LIMM-modellen. Modellen har utvecklats och utvärderats sedan 1999. Studier har visat att de läkemedelsrelaterade återinläggningarna halveras liksom antalet vårdkontakter i primärvården efter utskrivningen med den här modellen

Den hälsoekonomiska
studien som nu presenteras är gjord av en forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE.
? Forskarna från IHE har utgått från resultaten i de studierna, säger Åsa Bondesson apotekare på läkemedelsenheten i Region Skåne som varit involverad i den hälsoekonomiska rapporten.
? Förutom vinsterna med färre läkemedelsproblem ingår i analysen förstås också kostnaderna för den arbetstid man lägger ned. Men trots de kostnader som finns initialt så tjänar man alltså på modellen.

Idag används LIMM-modellen
fullt ut på ett 20-tal vårdavdelningar i regionen och ett 15-tal kliniska apotekare är anställda. Hälso- och sjukvårdsnämnden har aviserat att sex miljoner kronor ska avsättas för att stimulera fler avdelningar att börja arbeta utifrån den här modellen för systematiska och individuellt anpassade behandlingar. Enligt den hälsoekonomiska rapporten skulle 570 miljoner om året kunna frigöras till annat om alla sjukhusavdelningar började använda sig av det här strukturerade modellen för alla patienter över 75 år med fem eller fler läkemedel vid inläggningen.

LIMM-modellen
innebär i korthet att en klinisk apotekare gör en strukturerad intervju vid inskrivningen för att få en korrekt lista över vilka läkemedel patienten använder, man gör en läkemedelsgenomgång under vårdtiden för att identifiera problem och vid utskrivningen får patienten med sig en kort redogörelse, en läkemedelsberättelse som berättar om eventuella förändringar som gjorts och varför.