Annons

TLV har hittat miljarder att spara

TLV har hittat möjligheter att göra samhällets kostnader för läkemedel knappt en miljard kronor lägre om året. I den rapport om hur prissättningssystemet för läkemedel kan utvecklas föreslår myndigheten nya åtgärder för att effektivisera och förbilliga läkemedelsanvändningen.

13 apr 2010, kl 13:04
1

Annons

Genom att effektivisera omprövningen av subventionsbesluten, det vill säga snabba på genomgångarna och genom att få en bättre följsamhet till TLV:s begränsningar av subventionen för vissa läkemedel finns det 900 miljoner att tjäna över en treårsperiod enligt TLV:s beräkningar. För att komma åt läkare som förskriver läkemedel på en indikation som inte ingår i subventionen vill TLV få möjlighet att begränsa förskrivningsrätten.

TLV tror
också mycket på ett samarbete med läkemedelsindustrin för att som man skriver ?korrigera de brister som finns i tillämpningen av den värdebaserade prissättningen?. Aktiv medverkan från industrin skulle över en treårsperiod leda till kostnadsbesparingar på cirka två miljarder, enligt TLV.

Främst ska
besparingarna uppnås genom att industrin blir mer samarbetsvillig och hjälper till att öka takten i omprövningarna.

TLV vill också att det skapas bättre förutsättningar för uppföljning av läkemedel och pekar på vikten av att utveckla bland annat den kliniska forskningen.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer