Annons

Små effekter av läkemedel vid alkoholberoende

Läkemedlen akamprosat och naltrexon kan vara effektiva mot alkoholberoende. Men effekterna är små och biverkningarna är oftast lindriga. Det menar SBU i en kommentar till två Cochrane-rapporter.

24 nov 2011, kl 13:11
0

Annons

SBU:s senaste rapport inom området är ?Behandling av alkohol- och narkotikaproblem? från 2001. Där konstaterade SBU att akamprosat ger ökad nykterhet och fler helnyktra dagar när läkemedlet kombineras med effektiva psykosociala insatser, och att naltrexon minskar alkoholmissbruk när läkemedlet kombineras med effektiva psykosociala insatser.

2010 kom två Cochrane-rapporter som utvärderade de båda läkemedlen. I en kommentar till de båda rapporterna skriver nu SBU att Cochrane-rapporten förstärker slutsatserna i SBU:s rapport från 2001, men att det idag inte går att säga vilket av dem som har bäst effekt för den enskilde patienten.

SBU konstaterar också att behandling med både akamprosat och naltrexon är förenat med låga risker och att effekterna ska ses i ljuset av att inga påtagligt effektivare behandlingar ännu har utvecklats.

Läkemedelsverket rekommenderar båda preparaten, i kombination med ?ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd?.

I Sverige är cirka fyra procent av befolkningen över 18 år beroende av alkohol.