Annons

Inget bevis antidepressiva hjälper vid autism

Att behandla barn med autism med antidepressiva medel gör ingen nytta. Det
menar forskare vid Cohraneinstitutet som gått igenom befintliga data.

9 aug 2010, kl 17:15
1

Autistiska besvär är ofta svåra att behandla eftersom patienternas symptom varierar och ofta skiljer sig mellan individer. Trots att det inte finns som godkänd indikation används i flera länder SSRI-preparat för att behandla barn och vuxna som diagnostiserats med autism. Men åtminstone barn borde inte behandlas med dessa är slutsatserna efter en Cohranegenomgång.

Forskarna har gått igenom sju studier varav fem på barn med sammanlagd 271 patienter. I studierna användes preparaten flouxetin, fluvoxamin, fenfluramin och citalopram. Inte i någon av de fem barnstudierna kunde forskarna se att patienterna blev bättre med SSRI-behanding. I de två vuxenstudierna sågs vissa positiva effekter men forskarna anser att det inte går att dra några slutsatser på grund av det låga antalet deltagare. Forskarna anser att det idag inte är motiverat att rekommendera behandling med SSRI till personer med autism.

Men, skriver de, i individuella fall där de autistiska patienterna lider av ångest, depression och andra tillstånd som SSRI är godkända för, kan det vara befogat men detta måste avgöras från fall till fall.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Nej, SSRI har nog ganska sällan visat sig effektivt via autismspektrastörningar. Däremot finns det mängder av läkare världen över som framgångsrikt behandlar autism med små doser av dopaminmodulerande läkemedlet Abilify (aripripazol).
    Då ofta i doser om mindre än 5mg per dag. Fler borde uppmärksamma detta då det i många fall kan kan ge patienter en remarkabelt förbättrad livssituation.