Miljardskadestånd för Astrazeneca

Omkring 17 500 personer kommer att få ekonomisk ersättning av Astrazeneca för biverkningar de uppger sig ha fått av läkemedlet Seroquel. Det står klart
efter att företaget gått med på en överenskommelse som innebär utgifter
på över 1,3 miljarder kronor.

9 aug 2010, kl 17:07
0

Annons

Totalt har cirka 22 000 personer i USA stämt Astrazeneca för att företaget inte ska ha informerat om biverkningar med läkemedlet Seroquel (quetiapin). Av dessa har ett antal avfärdats men nu har företaget i en överenskommelse med juridiska ombud gått med på att betala omkring 198 miljoner amerikanska dollar till 17 500 amerikaner.

Storsäljaren Seroquel som används vid schizofreni har varit föremål för skadeståndsprocesser i USA i flera år och i början av augusti stod det klart att företaget gått med på en förlikning i omkring 5000 fall, en siffra som nu ökat med ytterligare 17 500 fall. Bland annat handlar det om att patienter som tar Seroquel skulle löpa en ökad risk att drabbas av diabetes. Ann-Leena Mikiver, presschef på Astrazeneca i Sverige säger till Sveriges Radio att medlingsmannen bad dem att göra en överenskommelse för de 17 500 patienterna i de finansiella delarna men att det ännu kvarstår detaljer i de icke-finansiella överenskommelserna och detaljerna i dessa är hemliga.

Astrazeneca uppger att de inte gjort några reservationer i budgeten för de utgifter som skadestånden innebär utan väntar tills hela processen är klar. Från Astrazeneca menar man att man inte begått något fel och anledningen till att företaget gått med på förlikningen är enligt Ann-Leena Mikiver att de har vägt överenskommelsen mot en mångårig rättsprocess som också riskerar att kosta en hel del.