Hem Taggar Tveksamt

Tag: Tveksamt

Små effekter av läkemedel vid alkoholberoende

Läkemedlen akamprosat och naltrexon kan vara effektiva mot alkoholberoende. Men effekterna är små och biverkningarna är oftast lindriga. Det menar SBU i en kommentar till två Cochrane-rapporter.
24 nov 2011, kl 13:11

Information från industrin inte bra för läkare

Information som ges direkt till läkare från läkemedelsindustrin kopplas till ökad förskrivning utan att kvalitén på förskrivningen blir bättre. Den slutsatsen drar australienska forskare som tittat på sambandet.
1
21 okt 2010, kl 13:13

Inget bevis antidepressiva hjälper vid autism

Att behandla barn med autism med antidepressiva medel gör ingen nytta. Det menar forskare vid Cohraneinstitutet som gått igenom befintliga data.
1
9 aug 2010, kl 17:15

Nytt antibiotika fick nej

Det antibakteriella preparatet ceftobiprol har fått tummen ner av Ema:s rådgivande kommitté. Kommittén menar att preparatet kan vara verksamt men ifrågasätter om de studier som visar på de positiva resultaten går att...
22 feb 2010, kl 14:15

Dålig effekt av antivirala

Att ge annars friska vuxna antivirala läkemedel mot säsongsbunden influensa ger knappt någon effekt. Personer som behandlas med oseltamivir eller zanamivir förkortar bara sin sjukdomstid med en halv till en dag enligt en stor brittisk...
10 aug 2009, kl 17:19

Dålig effekt av antivirala

Att ge annars friska vuxna antivirala läkemedel mot säsongsbunden influensa ger knappt någon effekt. Personer som behandlas med oseltamivir eller zanamivir förkortar bara sin sjukdomstid med en halv till en dag enligt en stor brittisk...
10 aug 2009, kl 17:19

Fler ska få tillgång till patienters uttag av läkemedel

Socialdepartementet föreslår en lagändring för att öka användningen av läkemedelsförteckningen. De flesta remissvar är positiva till utvidgningen, men flera ifrågasätter samtidigt om en utvidgning får någon praktisk betydelse.
17 sep 2008, kl 14:11