Annons

Fler ska få tillgång till patienters uttag av läkemedel

Socialdepartementet föreslår en lagändring för att öka användningen av läkemedelsförteckningen. De flesta remissvar är positiva till utvidgningen, men flera ifrågasätter samtidigt om en utvidgning får någon praktisk betydelse.

17 sep 2008, kl 14:11
0

Förteckningen över en patients uthämtade läkemedel, läkemedelsförteckningen, har registrerats hos Apoteket AB sedan 1 juli 2005 då lagen trädde ikraft. Den gör det möjligt för patienter, förskrivare och farmacevter på apotek att ta del av en individs uttagna läkemedel de senaste 18 månaderna.

Läkare och farmacevter får tillgång till förteckningen efter att patienten gett sitt tillstånd. Förteckningen kom till för att höja patientsäkerheten, till exempel hindra dubbelförskrivningar. Men i praktiken används den mycket litet. Idag har cirka 300 av landets 35 000 förskrivare tillgång till den. På apoteken gjordes det under juli månad bara cirka 5 000 sökningar.

Förslaget som
nu varit ute på remiss innebär att förskrivare ska kunna överlåta till annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal att hämta uppgifter från förteckningen. Delegeringen ska ske efter samtycke från patienten eller utan samtycke om det är en nödsituation. Utredaren föreslår också att farmacevter ska få tillgång till förteckningen vid läkemedelsgenomgångar, idag är det enbart farmacevter vid apotek som har rätt att hämta ut informationen.

De flesta
remissinstanser är positiva till utvidgningen, men flera av dem påpekar samtidigt att skälet till den i dag låga användningen inte främst är att för få har tillgång till den.
Det beror istället på att förskrivare inte känner till den och att den är svår att få tillgång till, menar till exempel SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. För att får tillgång till förteckningen behöver förskrivaren ha sökt tillstånd från Apoteket AB och dessutom logga in sig i Apotekets system.

Så länge förteckningen inte är integrerad eller kan nås via journalen kommer nyttan med den att vara liten, menar flera av de som svarat på remissen.

Att farmacevter ska få tillgång till den vid läkemedelsgenomgångar välkomnas av de flesta remissinstanserna, men några är kritiska bland annat Läkemedelsverket som menar att det påstådda vetenskapliga stödet för nyttan med genomgångar är svagt