Annons

Information från industrin inte bra för läkare

Information som ges direkt till läkare från läkemedelsindustrin kopplas
till ökad förskrivning utan att kvalitén på förskrivningen blir bättre.
Den slutsatsen drar australienska forskare som tittat på sambandet.

21 okt 2010, kl 13:13
1

Annons

Forskare i Australien har gjort en metaanalys av 58 studier som undersöker hur information från läkemedelsföretagen påverkar förskrivare. Slutsatsen är att informationen inte gör läkarna till bättre förskrivare.

Tio av studierna undersökte hur informationen påverkade kvalitén på förskrivningen, till exempel hur väl förskrivningen överensstämde med gällande riktlinjer. Alla utom en visade att kvalitén försämrades efter att läkarna fått information från företagen. I 29 av studierna undersöktes hur besök av säljrepresentanter från läkemedelsföretag påverkade förskrivningen och i 17 av dessa framkom att förskrivningen av ett visst läkemedel ökade. Övriga visade på ingen förändring.

I sju av åtta studier som tittade på hur exponeringen av företagens information påverkade kostnaderna visade att om läkarna fick ta del av företagsinformation blev kostnaderna för de förskrivna läkemedlen högre eller förblev opåverkad. I en av studierna såg forskarna att de läkare som sällan eller aldrig tog del av mejl eller utskick från företagen hade lägre läkemedelskostnader än de som tog del av marknadsföring och information.

Studien är publicerad i Plos Medicine och i en kommentar skriver författarna att det i teorin finns fördelar med att läkemedelsföretagen informerar om sina läkemedel, eftersom de kan dem bäst, och att de säkert finns sådana tillfällen. Forskarna påpekar också att studierna var observationsstudier och inte bygger på att olika grupper av läkare slumpades till att få information eller inte. De skriver att det inte kan uteslutas att läkarna tar bättre beslut efter att ha fått information.

Men i brist på bevis på att det faktiskt förhåller sig så uppmanar de förskrivare att förhålla sig avvaktande till läkemedelsinformation direkt från företagen.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Rimligen bör man ju då jämföra med läkare som har ingen information från tillverkaren. Fanns det överhuvudtaget sådana jämförelsegrupper? Och även väga in hur dessa grupper isåfall hanterar nya läkemedel, får patienter alls tillgång till dessa?