Annons

Månads arkivering januari 2010

Lagförslag ska underlätta kontroll av förskrivningar

0

I lagrådsremissen som lämnats över till lagrådet föreslår regeringen att antal ändringar i flera av de lagar som berör läkemedel. Bland annat innehåller lagrådsremissen ?Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning? förslag om att Apotekens Service AB, ASAB, ska lämna ut uppgifter om vilka uttag av läkemedel en person har gjort.

Enligt den nya lagen, som föreslås börja gälla den 1 juli i år, ska landstingen ges möjlighet att kunna ta del av information om enskilda patienters uttag hos apoteken. Tanken är att de ska kunna använda uppgifterna i sitt uppföljningsarbete och få en bättre bild över enskilda patienters uttag. Kravet som ställs är att uppgifterna ska vara krypterade så att identiteter kan skyddas.

Lagrådsremissen, som innebär förändringar i både läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförteckning och patientdatalagen, föreslår också att läkemedelsföreteckningen ska kunna innehålla fler uppgifter om förskrivaren. Dennes namn, yrkesspecialitet, plats ska finnas med oavsett om det handlar om narkotiska preparat eller inte. Därför bör enligt förslaget förskrivarkod alltid anges på ett recept. Tanken är att detta ska göra det lättare för vårdgivare att få en helhetsbild av en persons läkemedel.

Både ASAB och landstingen blir skyldiga att kryptera informationen så att personers identiteter skyddas vis informationsutbyte. För ASAB kommer detta enligt beräkningar att innebära en engångskostnad på cirka 600 000 kronor och en årlig förvaltningskostnad på cirka 240 000 kronor medans landstingens ökade kostnader inte har beräknats. Dessa ska enligt lagförslaget finansieras med anslag på statsbudgeten och av landstingen.

1128 ton läkemedel lämnas tillbaka

0

Apoteket AB konstaterar att returen av läkemedel ökar år för år, och att det inte går att säga om det beror på en ökad miljömedvetenhet eller på att läkemedelsanvändningen ökar. Alla apotek har från och med i december förra året en skyldighet att ta emot läkemedelsavfall från allmänheten. De måste också informera sina kunder om möjligheten.

För att förtydliga vad det ansvaret innebär har Läkemedelsverket skickat ut ett förslag på nya föreskrifter på remiss. Framförallt föreslår myndigheten att de två uppgifterna, att dels informera och dels göra själva insamlandet, förs in i apotekens egenkontrollprogram.

Ytterligare neddragningar på Astrazeneca

1

Hur många av Astrazenecas anställda i Sverige som kommer att påverkas av det nya sparprogrammet vill företaget inte ge några uppgifter om. Presschefen Ann-Leena Mikiver säger till TT att närmare besked kommer. Totalt handlar det om 8000 tjänster som ska bort de närmaste fyra åren.

Beskedet om neddragningarna kom från företaget i samband med att de presenterade sin delårsrapport på torsdagen. Sparprogrammet innehåller vissa omstruktureringar av bolaget där man vill effektivisera forskningen genom att minska antalet anställda med 3 500 tjänster och dela upp verksamheten i åtta forskarenheter med fokus på olika sjukdomsområden.

2007 lanserade Astrazeneca ett sparprogram som innehöll bland annat neddragningar med 15 000 personer. Av dessa har koncernen hunnit ta bort 12 600. Astra Zeneca redovisar en vinst före skatt på 2 883 miljoner dollar för fjolårets sista kvartal. Det kan jämföras med vinsten motsvarande period 2008 på 2 609 miljoner dollar. Resultatet för fjolårets fjärde kvartal var sämre än väntat.

Vinsten lyfte med 10 procent till 1:42 dollar per aktie, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 1:57 dollar per aktie, enligt en sammanställning från Reuters.

EMA skickar sina framtidsplaner på remiss

0

Roadmap 2015 är ett 22-sidigt dokument där europeiska läkemedelsverket, EMA, har sammanfattat vad de tänker arbeta med de kommande åren. EMA ser framför sig tre prioriteringsområden. Det första är att de ska stimulera forskning för att få fram behandlingar till ovanliga och försummade sjukdomar. Det andra prioriterade området är att öka tillgången till läkemedel vilket bland annat innebär att de ska se över hur myndigheten gör sina risk-nyttavärderingar. Det tredje och sista prioriterade området de kommande åren ska bli att optimera hur läkemedel används.

EMA:s webbsida finns dokumentet och också det formulär där de vill ha kommentarerna. EMA vill att alla olika intressegrupper, läkarorganisationer och patientorganisationer ska tycka till. Under våren kommer EMA hålla ett antal seminarier för att ytterligare diskutera prioriteringsområdena.

Apotekets ekonomichef lämnar

0

Per Matses har varit CFO på Apoteket AB sedan 1999, och har då bland annat haft ansvar för inköp, logistik och säkerhet.  Men från och med den 15 maj i år kommer han att bli CFO på Svea Skog.

Apoteket AB har ännu inte utsett någon efterträdare till Per Matses, men de har påbörjat rekryteringen.

Statlig modell för småföretagare kritiseras

1

Rapporten från Handelns utredningsinstitut, HUI, är mycket kritisk till den statliga småföretagarlösningen Apoteksgruppen. Slutsatserna i rapporten, som gjorts på uppdrag av Sveriges Farmacevtförbund, är att den blir som en statlig franchisekedja. Staten äger via Apoteksgruppen Holding hela Apoteksgruppen AB. Och eftersom Apoteket AB också har franchiseverksamhet blir det enligt HUI som att staten blir ägare till två liknande apoteksbolag.

Enligt rapporten är risken att mångfalden i organisationsformer minskar med två statliga bolag med liknande profiler. Att en stor del av tjänsteutbudet i de 150 apotek som ingår i Apoteksgruppen är obligatoriskt minskar enligt HUI möjligheterna för entreprenörer att profilera sig. Medlemmarna kommer inte att kunna utveckla och konkurrera med sina tjänster i den nuvarande modellen.

På Sveriges Farmacevtförbund är man mycket kritisk till den statliga modellen.
– Det här är en märklig lösning som inte motsvarar de avsikter som fanns med småföretagarlösningen. Nu blir det en hårt hållen franchiseverksamhet där staten till och med äger hyreskontrakten, säger Carin Svensson, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.  

Hon ser allvarligt på den kritik som HUI framför men säger samtidigt att hon inte är förvånad.
– Vi har fått tydliga signaler från entreprenörerna att detta inte är en lösning som de vill ha. Vi har också haft diskussioner med Apoteket Omstrukturering AB men de har inte velat lyssna på oss, säger hon.

Slutsatsen i rapporten är att det inte kommer att finnas någon bra statlig småföretagarlösning på den nya marknaden.
– Vi är glada av de diskussioner Farmacevtföretagarna har med Alliance Boots. Alla entreprenörer som tecknat avtal med Farmacevtföretagarna har varit positiva till samarbetet, säger Carin Svensson.

Vaccin mot rotavirus kan rädda liv

0

Det är två studier som publicerats i New England Journal of Medicine som visar att vaccinering av barn mot rotavirus i hög grad minska dödlighet av diarré. Rotavirus är en av de främsta anledningarna till diarré i många länder och orsakar omkring 500 000 dödsfall bland barn under fem år varje år. Omkring hälften av dessa i Afrikanska länder.

Vaccinering mot viruset ges i det allmänna vaccinationsprogrammet i många västländer bland annat USA, Kanada och Belgien. I Sverige ingår det inte i det allmänna programmet idag. I studien från Mexiko har forskare från bland annat Center for Disease Control and Prevention i USA, jämfört data före och efter att allmän vaccinering av barn infördes 2006. Forskarna såg att antalet dödsfall bland barn under 2 år orsakade av diarré hade minskat med mer än 65 procent år 2009.

I den andra av de nu publicerade studierna ingick omkring 4 400 spädbarn i Sydafrika och Malawi som fick antingen ett oralt rotavirusvaccin från Glaxosmithkline,GSK, eller placebo. Ab barnen som fick placebo drabbades nära fem procent av allvarlig diarré jämfört med 1,9 procent bland de vaccinerade.

I en kommenterande artikel i NEJM skriver Mathuram Santosham vid Johns Hopkins University i Baltimore att en ökad spridning av dessa vaccin skulle kunna rädda omkring två miljoner liv det kommande decenniet.

Förutom GSKs vaccin Rotarix finns tillverkar Sanofi Pateur MSD ett under namnet Rotateq.

Läkemedelsverket säger ja till forskningsavdelning

0

Regeringen har i en promemoria föreslagit att Läkemedelsverket ska bli ansvarig för de forskare som nu arbetar med apoteksforskning inom Apoteket AB. Regeringen vill också att Läkemedelsverket ska starta ett centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket har nu gett sin syn på förslaget. Myndigheten är positivt till att både ta över Apoteket AB:s forskning och att bygga upp ett nytt centrum. De skriver samtidigt att de måste få tillräckliga ekonomiska resurser, få tillgång till relevanta register och att verksamheten måste ?ges en lämplig sammansättning av nödvändig expertis och administrativt stöd?.

Myndigheten tror inte att de 16 miljoner som föreslagits är tillräckligt om verksamheten ska ge de resultat som man önskar. De skriver också att regeringen behöver bli tydligare med hur de tänker kring finansieringen av NEPI och hur NEPI ska vara kopplad till Läkemedelsverkets verksamhet.

Remisstiden för promemorian från socialdepartementet går ut imorgon fredag.

Novartis skyldiga till olaglig marknadsföring

0

Novartis, som i dagarna presenterar sin kvartalsrapport, uppger att de sedan 2005 har samarbetat med åklagare i Pennsylvania för att reda ut förhållandena kring marknadsföringen av Trileptal (oxkarbazepin) rapporterar Pharmatimes.

Företaget har anklagats för att bland annat ha betalat vårdgivare för att använda läkemedlet. I tisdags erkände Novartis att de handlat i strid med amerikansk lag. Det pågår också utredningar om Novartis felaktigt har marknadsfört läkemedlen Diovan (valsartan), Exforge (valsartan/amlodipin), Sandostatin (oktreotid), Rasilez (aliskiren) och Zelnorm (tegaserod).

Vaccinmakare försvarar sig mot kritik

0

Vid en så kallad publik hearing i Europarådets parlamentariska församling, PACE, på tisdagen nekade läkemedelsindustrin till anklagelser om att de skulle ha spritt en falsk bild av hotet från influensan. Heringen hölls efter att den tyska politikern och epidemiologen Wolfgang Wodarg presenterat misstankar om att industrin påverkat Europas myndigheter.

Enligt Wolfgang Wodarg ska tillverkare av vaccin mot H1N1 ha påverkat experter och myndighetspersonal att utfärda pandemivarningar med syftet att driva upp efterfrågan på vaccin och på så sätt tjäna stora pengar. Han menar att vaccinerna testats dåligt och att stora mängder människor nu utsatts för onödiga risker.

Luc Hessel, enhetschef på Sanofi Pasteur MSD och representant för branschorganisationen European Vaccine Manufacturers, sade under heringen att industrin gjorde vad som tillfrågades av den.
– Industrin reagerade snabbt och gjorde såg till att regeringarna kunde beställa de mängder vaccin som de önskade.

Innan hearingen meddelade  WHO att de inte anser att de utsatts för inflytande av läkemedelsindustrin, något som bland andra Wolfgang Wodarg anklagat dem för. I ett uttalande säger representanter från WHO att de tar sitt uppdrag om att förse medborgarna med tillförlitlig information på största allvar och att de har gjort så under den senaste pandemin.

Förhandlingar med Alliance Boots fortsätter

0

Diskussionerna om hur samarbetet mellan brittiska Alliance Boots och Farmacevtföretagarna ska se ut har fortsatt under veckan. Några av de frågor som ska klargöras är hur ägandeförhållandena ska fördelas mellan de båda, vilka tjänster som ska ingå och hur bolagsstyrningen ska se ut.  Att styrelsen ska ha representanter från båda håll är klart men inte fördelningen.

Sverker Littorin, ordförande i Farmacevtföretagarna säger att det går enligt planen.
– Det är mycket praktiska saker som ska lösas, från sortiment till lokaler, säger han.

Den 12 februari går anbudstiden ut för de som vill lägga bud på de apotek som säljs av statliga Apoteksgruppen. Målet är enligt Sverker Littorin att intresserade småföretagare ska kunna få mer detaljerad information om vad Farmacevtföretagarnas samarbete innebär innan dess.
– Det kanske inte är ett slutgiltigt besked men någonting kommer innan dess.

Om det blir ett samarbete kommer Boots att vara varumärket och det egna produktsortimentet kommer att finnas på de berörda apoteken. Norge, där ett liknande samarbete finns, kommer att användas som en modell och de svenska småföretagarna kan få uppbackning av en arbetsgrupp med personer från den norska organisationen.
– Vi har sagt att vi ska vara det privata professionsalternativet med fokus på kompetensutveckling och farmacevtiska tjänster. Alliance Boots är föregångare på det området vilket är viktigt, säger Sverker Littorin.

Fara med kraftig sänkning av blodsockret

0

De brittiska forskarna har använt data från omkring 50 000 patienter med typ 2-diabetes från en primärvårdsdatabas. I den ena kohorten, en grupp med nästan 28 000 patienter hade diabetikerna gått från behandling med ett blodglukossänkande läkemedel till att behandlas med metformin plus sulfonurea. I den andra kohorten ingick omkring 20 000 patienter, hade gått över till en behandling som inkluderade insulin.

Forskarnas primära mål var att undersöka dödligheten och de korrigerade resultaten för bland annat rökning, kolesterolnivåer och risk för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna kontrollerade bland annat patienternas HbA1c, et så kallat långtidssockerprov, som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till åtta veckor innan provtagningen.

Resultaten från den retrospektiva studien var att patienter som hade ett HbA1c på 7,5 procent hade lägst risk att dö under uppföljningstiden. Värdet motsvarar 6,5 procent med det svenska sättet att mäta. De patienter som hade högst HbA1c-värde, i median 10,6 procent med det internationella måttet, hade 79 procent högre risk att dö under samma tid. Den grupp som hade lägst HbA1c, i median 6,4 procent med internationella mått, hade 52 procent ökad risk för dödlighet än referensgruppen.

Sambandet mellan högt eller lågt HbA1c och ökad risk för dödlighet sågs i båda kohorterna och tycktes oberoende av behandling.  Diskussionen om nyttan kontra riskerna med en intensiv behandling av typ 2-diabetes var aktiv under 2008 när resultat från den så kallade ACCORD-studien visade att det var kopplat till en ökad dödlighet. Men resultat från två andra studier, ADVANCE och VADT har inte visat på något samband mellan intensiv behandling och ökad dödlighet.

Studien har finansierats av företaget Eli Lilly.

Riksrevisionen granskar omreglering

0

Statens hantering av omregleringen av apoteksmarknaden kommer att ha ögonen på sig. Riksrevisionen, den myndighet som granskar statliga verksamheter för att se till att resurserna används på ett bra och effektivt sätt, ska granska reformen.

I granskningen kommer statens åtgärder att undersökas för att se om de bidragit till att nå de mål som riksdagen satt upp med omregleringen. Resultaten kommer att presenteras i en rapport i juni i år.
– Att vi gör en granskning är ingenting konstigt. Vi följer alla stora förändringar, det är en del av vårt uppdrag, säger Cristina Eriksson på Riksrevisionen.

I en förstudie har Riksrevisionen identifierat ett antal problem som de menar kan försvåra möjligheterna att nå de uppsatta målen som ökad tillgänglighet låga läkemedelskostnader. Riksrevisor Eva Lindström säger i en presskommentar att granskningen är till för att undersöka om de statliga åtgärderna för att skapa en väl fungerande marknad är utformade så att riksdagens mål kan nås.

I granskningen kommer myndigheter som TLV och Läkemedelsverket, som fått en hel del nya uppgifter, att kontrolleras. Den kommer även att undersöka om statens använt sina resurser på ett sätt som inte lett till förseningar i tillståndsgivning och möjlighet att få tillgång till nödvändiga it-system.

Joe Jimenez ny vd för Novartis

Efter 14 år lämnar Daniel Vasella uppdraget som vd för det schweiziska läkemedelsföretaget Novartis. Vasella lämnar jobbet den 1 februari men stannar kvar som styrelseledamot. Ny vd blir Joe Jimenez som tidigare lett företagets läkemedelsenhet.  

Daniel Vasella säger i en presskommentar att hans avgång är planerat sedan en längre tid och att han tycket att det är ett bra läge ett sluta. Han säger att han med fullt förtroende lämnar över ledarskapet till Joe Jimenez.

Ny chef för Novartis läkemedelsenhet blir David Epstein som nu är chef för onkologi.

Ansvarsfrågan oklar bland allmänläkare

0

Vilken ansvarsroll läkare anser sig ha i patienternas läkemedelsbehandling varierar stort. Vissa har uppfattningen att ansvaret dumpats på dem och andra att det är patienterna själva som är de enda som kan ha koll på läkemedelslistan. I en studie av 20 allmänläkare i Stockholm har beteendevetaren Pia Bastholm Rahmner, som arbetar vid Medicinskt kunskapscentrum i Stockholm, funnit stora skillnader i uppfattning om läkemedelslistan.
– Trots att de känner till vilka lagar som gäller så betraktar de ansvaret på olika sätt. Vissa menar att ansvaret ligger helt på patienten själv eftersom de är de enda som enligt läkarna kan ha kolla på alla läkemedel, säger Pia Bastholm.

I sin forskning som är en så kallad fenomenografisk studie kunde hon identifiera fem olika uppfattningar bland läkarna. Den första gruppen hade uppfattningen att ansvaret för läkemedelslistan dumpats på dem. Detta uppstod ofta när patienten var svårt sjuk och hade många olika läkemedel vilket fick läkaren att känna sig uppgiven.

 I grupp två, den största gruppen, tog läkaren ansvaret för de preparat den själv förskrivit och det patienten själv berättar. Dessa frågar i högre utsträckning äldre än yngre patienter om läkemedel i tron om att yngre själva berättar. Läkare i grupp tre tar ett stort ansvar, lägger ner mycket arbete på att ta reda på vilka läkemedel som patienten har, men involverar inte patienten i någon högre utsträckning.

Den fjärde kategorin tyckte att ansvaret för läkmedelslistan var delat mellan sig själv och patienten och försökte få patienten delaktig i behandlingen.
–  Den femte kategorin tycker att hela ansvaret ligger hos patienten. De menar att det är omöjligt för någon annan än patienten själv att veta vilka läkemedel den tar.

Enligt Pia Bastholm Rahmner sätter många av läkarna sin förhoppning till att framtida it-stöd och tillgång till databaser kommer att underlätta arbetet. Men hon menar att det är farligt att sätta för stor tilltro till att tekniken kommer att lösa allt.
– Patientdatalagen som trädda i kraft 2008 gör det för första gången möjligt för förskrivarna att ta del av den samlade bilden och visst skapar den bättre förutsättningar för läkarna. Men efter som lagen säger att förskrivaren är ansvarig för det den känner till, och den mängden nu ökar, finns risk att läkarna i kategori ett blir fler.

Enligt henne är det viktigt att arbeta med läkarnas förståelse för ansvaret. För att inte fler ska känna att de drunknar i information som dumpats på dem behövs ökad dialog mellan olika förskrivare och mer utbildning.
– Läkemedelsbehandling är den allra vanligaste idag men utgör en ytterst liten del av läkarutbildningen. Jag tror att det behövs diskussioner om ansvarsfrågan i undervisningen parallellt med användning av it- stöd.

Biotech behöver pengar

0

En av de branscher som enligt bedömare drabbats hårdast av finanskrisen är biotechföretagen. De små innovativa verksamheterna är högrisksatsningar även i perioder då ekonomin är stabil och när riskkapitalisterna håller hårdare i pengarna märks det tydligt.

Enligt en studie som klusterverksamheten Medicon Valley Alliance, MVA, har gjort bland drygt 50 icke börsnoterade bioteknikföretag, är hälften i akut behov av ytterligare finansiering. I genomgången uppskattar bolagen att de behöver omkring 1,4 miljarder kronor för att kunna fortsätta med sina verksamheter i samma takt 2010 som 2009.

Enligt MVA uppskattar samma bolag chanserna att få den nödvändiga finansieringen till mindre än 25 procent. Om de inte får in mer tillskott i kassan under de första månaderna av året uppskattar omkring hälften av bolagen att de kommer att försvinna inom sex månader.

Stig Jørgensen, vd för MVA säger till tidningen Biotech Sweden att en del av förklaringen ligger i att många av de små bolagen har nått en nivå där det krävs mer kapital för att kunna gå vidare.