Annons

Lagförslag ska underlätta kontroll av förskrivningar

Idag, fredag, lämnar regeringen över sitt förslag till ett antal
lagändringar till lagrådet som berör läkemedel. I lagrådsremissen finns
förslag om att Apotekens Service AB ska lämna ut uppgifter på
individnivå om uttag av läkemedel till landstingen.

29 jan 2010, kl 16:27
0

Annons

I lagrådsremissen som lämnats över till lagrådet föreslår regeringen att antal ändringar i flera av de lagar som berör läkemedel. Bland annat innehåller lagrådsremissen ?Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning? förslag om att Apotekens Service AB, ASAB, ska lämna ut uppgifter om vilka uttag av läkemedel en person har gjort.

Enligt den nya lagen, som föreslås börja gälla den 1 juli i år, ska landstingen ges möjlighet att kunna ta del av information om enskilda patienters uttag hos apoteken. Tanken är att de ska kunna använda uppgifterna i sitt uppföljningsarbete och få en bättre bild över enskilda patienters uttag. Kravet som ställs är att uppgifterna ska vara krypterade så att identiteter kan skyddas.

Lagrådsremissen, som innebär förändringar i både läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförteckning och patientdatalagen, föreslår också att läkemedelsföreteckningen ska kunna innehålla fler uppgifter om förskrivaren. Dennes namn, yrkesspecialitet, plats ska finnas med oavsett om det handlar om narkotiska preparat eller inte. Därför bör enligt förslaget förskrivarkod alltid anges på ett recept. Tanken är att detta ska göra det lättare för vårdgivare att få en helhetsbild av en persons läkemedel.

Både ASAB och landstingen blir skyldiga att kryptera informationen så att personers identiteter skyddas vis informationsutbyte. För ASAB kommer detta enligt beräkningar att innebära en engångskostnad på cirka 600 000 kronor och en årlig förvaltningskostnad på cirka 240 000 kronor medans landstingens ökade kostnader inte har beräknats. Dessa ska enligt lagförslaget finansieras med anslag på statsbudgeten och av landstingen.