Läkemedelsverket säger ja till forskningsavdelning

I sitt remissvar till regeringen skriver Läkemedelsverket att det är
starkt positivt till att ta över den forskningsverksamhet som funnits
inom Apoteket AB. Men de skriver samtidigt att de behöver mer pengar än
vad som finns i förslaget.

27 jan 2010, kl 21:04
0

Annons

Regeringen har i en promemoria föreslagit att Läkemedelsverket ska bli ansvarig för de forskare som nu arbetar med apoteksforskning inom Apoteket AB. Regeringen vill också att Läkemedelsverket ska starta ett centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket har nu gett sin syn på förslaget. Myndigheten är positivt till att både ta över Apoteket AB:s forskning och att bygga upp ett nytt centrum. De skriver samtidigt att de måste få tillräckliga ekonomiska resurser, få tillgång till relevanta register och att verksamheten måste ?ges en lämplig sammansättning av nödvändig expertis och administrativt stöd?.

Myndigheten tror inte att de 16 miljoner som föreslagits är tillräckligt om verksamheten ska ge de resultat som man önskar. De skriver också att regeringen behöver bli tydligare med hur de tänker kring finansieringen av NEPI och hur NEPI ska vara kopplad till Läkemedelsverkets verksamhet.

Remisstiden för promemorian från socialdepartementet går ut imorgon fredag.