Annons
Fem frågor till apoteksforskaren Christina Ljungberg Persson.
Har patientsäkerheten på apoteken blivit sämre?
Christina Ljungberg Persson är apotekare och apoteksforskare.

Har patientsäkerheten på apoteken blivit sämre?

Fyra apoteksforskare ska kartlägga de anställdas syn på patientsäkerheten på apoteken.

22 nov 2021, kl 09:00
0

Har patientsäkerheten på apoteken blivit sämre sedan omregleringen av apoteksmarknaden? Det är en omdiskuterad fråga som framför allt fackförbund har väckt. De rapporterar att apotekspersonal har fått en stressigare arbetsmiljö, och att höjd arbetsbelastning ökar risken för bland annat felexpedieringar.

Snart kommer denna diskussion att få ett nytt, forskningsbaserat kunskapsunderlag att utgå från. Fyra apoteksforskare startar nu en bred kartläggning av just ”Patientsäkerhetsklimatet i en föränderlig apoteksvärld”. Hela 5 300 farmaceuter (apotekare och receptarier) får därför i dagarna ett utförligt enkätformulär med frågor om hur de upplever patientsäkerheten på sina apotek.

Läkemedelsvärlden talade med en av forskarna – apotekaren Christina Ljungberg Persson, forskare och lektor i samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet.

Vad är patientsäkerhetsklimat, är det samma sak som patientsäkerhetskultur?

– Vi definierar patientsäkerhetsklimatet som de synliga, mer konkreta faktorer som påverkar patientsäkerheten. Exempel på faktorer som formar patientsäkerhetsklimatet är policies och procedurer. Det är inte samma sak som patientsäkerhetskultur även om de två hör ihop. Kulturen handlar om mer svårmätta faktorer som värderingar och handlingsmönster. Man brukar göra en liknelse med ett isberg där patientsäkerhetskulturen är hela den stora del som ligger under vattenytan och patientsäkerhetsklimatet är den del som syns ovanför ytan.

Varför gör ni den här studien?

– Året före omregleringen av apoteksmarknaden 2009 undersökte Annika Nordén Hägg, som ingår i forskargruppen, patientsäkerhetsklimatet på svenska apotek. Alla farmaceuter på svenska apotek fick en enkät om hur de upplevde klimatet och svaret var sammanfattningsvis att det upplevdes som tillfredsställande.

– Mindre uppföljningar som Statskontoret gjorde 2011/12 och 2012/13 tydde på ett försämrat patientsäkerhetsklimat efter avregleringen. Nu när det gått ytterligare tio år vill vi i en oberoende undersökning ge en allsidig belysning av hur det har gått. Hur upplever de som jobbar på apotek patientsäkerhetsklimatet i dag?

Kommer ni att kunna jämföra med läget före omregleringen?

– Ja, det är en av våra målsättningar. Därför använder vi samma frågebatteri som det som användes 2008, även om vi också har lagt till en del frågor om bland annat effekterna av covid-19-pandemin. Och precis som då riktar vi oss till alla farmaceuter på svenska apotek. Med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB, har vi identifierat de omkring 5 300 farmaceuter som jobbade på apotek för två år sedan och skickar enkäten till samtliga. De får den med papperspost eller i sin digitala brevlåda.

Ska ni jämföra olika apotekskedjor?

– Nej, SCB kommer att anonymisera svaren och vi kommer inte att veta vilket företag som den som svarat är anställd vid. Vi har valt att inte gå in på situationen i olika kedjor. En orsak är att vi är rädda att vissa i så fall kanske skulle avstå från att svara på grund av lojalitet med arbetsgivaren. Vi tror att vi får fler och bättre svar på det här sättet. Och vi tror att eventuella skillnader mellan apotekskedjorna är mycket små, att situationen i grunden är densamma på hela apoteksmarknaden. Om vi mot förmodan har fel skulle vi se en stor spridning i svaren och då kan vi i så fall göra en uppföljande studie.

– Dock kommer vi att undersöka om det är någon skillnad i synen på patientsäkerhetsklimatet mellan farmaceuter på nätapotek respektive fysiska apotek, men inte heller där frågar vi efter arbetsgivare.

Har du någon hypotes om vad ni kommer att komma fram till – har patientsäkerheten försämrats?

– Jag vet verkligen inte om det har blivit bättre eller sämre. Även om arbetsbelastningen har ökat tror jag att det samtidigt finns en större medvetenhet om kvalitetsfrågor. Och genom att enheterna blivit mindre kanske alla är mer involverade i patientsäkerhetsfrågorna. Jag brinner för de här frågorna och för att belysa och diskutera dem. Det ska bli mycket intressant att få veta hur farmaceuterna ser på saken. Jag hoppas att alla som får utskicket tar chansen att hjälpa till att skapa en bild av hur det ser ut genom att svara ärligt på våra frågor.