Pandemin har ökat risken för mässlingsutbrott

Pandemin har ökat risken för mässlingsutbrott

Under 2020 missade över 22 miljoner barn i världen sin första dos mässlingsvaccin enligt en ny rapport.

22 nov 2021, kl 08:00
0

Risken för mässlingsutbrott har ökat kraftigt runt om i världen, varnar Världshälsoorganisationen, WHO. Den ökade utbrottsrisken beror på att vaccineringen av barn mot mässling i många länder minskade kraftigt under förra året. Detta som en följd av att pandemin störde vaccinationsprogrammen.

Flera faktorer ökar risken för mässlingsutbrott

En ny rapport från WHO och amerikanska Centers for disease control and prevention, CDC, visar att drygt 22 miljoner barn gick under fjolåret miste om sin första dos mässlingsvaccin. Detta är tre miljoner fler än året före och innebär den största försämringen av läget på två decennier.

Bara 70 procent av barnen i de undersökta länderna fick sin andra dos mässlingsvaccin. För att skydda mot samhällsspridning av mässling krävs en vaccinationstäckning på minst 95 procent.

Även systemen för testning och övervakning av mässlingen fungerade sämre än tidigare. Världens laboratorier analyserade det lägsta antalet misstänkta mässlingsprover på över tio år.

Lugnet före stormen?

Liksom för många andra smittsamma infektionssjukdomar skedde totalt sett en minskning av antalet rapporterade fall av mässling under det första året av pandemin. Minskat resande och olika smittskyddsrestriktioner har sannolikt bidragit till detta.

Men WHO och CDC framhåller att det är viktigt att inte bli lurad av det lägre antalet rapporterade fall. Dels inträffade ändå stora mässlingsutbrott i 26 länder även under fjolåret. Och dels skapar den låga vaccinationstäckningen tillsammans med andra faktorer en allt farligare situation. Myndigheterna talar om lugnet före stormen.

─ Många ovaccinerade barn, mässlingsutbrott och övervakningsresurser som i stället används för att bekämpa covid-19 är faktorer som ökar risken för att barn ska dö eller drabbas av allvarliga komplikationer på grund av mässling, säger i ett pressmeddelande Kevin Cain, chef för CDC:s internationella arbete med vaccinationer.

─ Vi måste agera nu för att stärka sjukdomsövervakningen och fylla igen de immunitetsgap som har uppstått. Det måste göras innan resande och handel kommer tillbaka till samma nivåer som före pandemin för att förebygga dödliga mässlingsutbrott och mildra risken för andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer.

I Sverige har barnvaccinationerna, som Läkemedelsvärlden rapporterat, fortsatt att fungera väl trots pandemin. Under 2020 var 97 procent av tvååringarna fullvaccinerade. Detta innebär bland annat att de fått sin första spruta med MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Den andra sprutan får barnet i årskurs 1 eller 2.