Hög vaccinationstäckning även 2020
Foto: istock

Hög vaccinationstäckning även 2020

Vaccinationstäckningen bland tvååringar i Sverige låg trots pandemin kvar på samma höga nivå som de senaste åren, visar en rapport.

11 okt 2021, kl 08:00
0

Många länder har under pandeminrapporterat om en försämrad vaccinationstäckning i de nationella vaccinationsprogrammen för barn. Men i Sverige har det nationella barnvaccinationsprogrammet även i denna situation visar sig vara hållbart.

Samma vaccinationstäckning som 2019

Under 2020 var 97 procent av alla tvååringar fullvaccinerade enligt det schema som gäller för dem. Det är samma andel som under en rad av år innan. Detta visar årsrapporten för det nationella barnvaccinationsprogrammet 2020 som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Ett relativt nytt vaccin är vaccinet mot rotavirus som ger mag-tarminfektion. Vaccinet ges till spädbarn. Vid årsskiftet hade 90 procent av de barn som föddes under januari-augusti 2020 fått en dos rotavirusvaccin och 83 procent hade fått två doser.

Sedan 2012 erbjuds flickor gratis vaccin mot humant papillomvirus, HPV, i syfte att förebygga bland annat livmoderhalscancer. I augusti 2020 infördes kostnadsfri HPV-vaccination även för pojkar. Både flickor och pojkar vaccineras i årskurs 5. Av barn födda 2009 var 84 procent av flickor och 78 procent av pojkar vaccinerade med en dos i slutet av 2020. Andelen äldre flickor som är vaccinerade mot HPV ökade också; i slutet av 2020 var 89 procent av alla 13-åriga flickor vaccinerade med en dos och 82 procent med två doser.

Smittsamma sjukdomar minskade

Folkhälsomyndigheten följer även förekomsten av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet. För många av dessa syntes en kraftig nedgång under 2020 eftersom coronarestriktionerna motverkade även annan smittspridning.

Läkemedelsvärlden
Barnvaccinationerna har eliminerat mässling i Sverige.

Mässling har eliminerats av vaccinationerna och cirkulerar inte längre i vårt land. Alla fall som inträffar gäller personer som har smittats utomlands eller av någon som varit utomlands. I början av 2020 rapporterades fem mässlingfall, varav fyra hade smittats utomlands. Mellan mars 2020 och juni 2021 rapporterades inga fall av mässling, sannolikt för att pandemin satte stopp för utlandsresande.

Även röda hund och polio är eliminerade sedan årtionden och inga importerade fall rapporterades under 2020. Inte heller difteri förekom i Sverige under året.

Ett enda fall av invasiv infektion orsakad av Haemophilus influenzae typ b, Hib, inträffade. Detta hos ett tvåårigt barn som var vaccinerat mot Hib.

Ett 20-tal fall av påssjuka rapporterades, mest bland unga vuxna.

Kikhosta minskade också kraftigt under pandemin. Totalt inrapporterades 269 fall. Bland spädbarn var förekomsten av kikhosta lägre än någonsin tidigare, och efter augusti rapporterades inga fall hos barn under 1 år.

Även allvarlig pneumokocksjukdom var lägre i alla åldersgrupper än med tidigare år. Endast 18 barn under 5 år insjuknade i allvarlig pneumokocksjukdom.

När det gäller stelkramp rapporterades tre fall varav två gällde kvinnor i 70-årsåldern. Det tredje fallet var ett ovaccinerat barn under 5 år, där familjen avstått från vaccination.