Annons
WHO-studie av sjukhuspatienter med covid-19
Tre av fyra får antibiotika bara för säkerhets skull
Foto: Istock

Tre av fyra får antibiotika bara för säkerhets skull

Nya globala data från WHO visar på en omfattande onödig användning av antibiotika i covidvården.

2 maj 2024, kl 09:43
0

Världshälsoorganisationen, WHO, varnar nu för att många sjukhus i världen ger covid-19-patienter antibiotika bara för säkerhets skull. Det leder till en ökad överanvändning av antibiotika som kan förstärka spridningen av antibiotikaresistens.

Data från 65 länder

WHO rapporterade nya data om antibiotikabehandling av sjukhuspatienter med covid-19 vid den nyligen avslutade världskonferensen om antimikrobiell resistens ESCMID global. Konferensen arrangerades i Barcelona 27-30 april.

Forskare har på WHO:s uppdrag analyserat data från WHO:s globala kliniska plattform för covid-19. Den innehåller anonymiserade kliniska individdata om sjukhuspatienter med covid-19. I den aktuella analysen ingår uppgifter om cirka 450 000 patienter i 65 länder under perioden januari 2020-mars 2023.

Fick antibiotika bara för säkerhets skull

Resultaten visar att det finns en utbredd användning av antibiotika till patienter med covid-19, trots att detta är en virusinfektion som ju antibiotika inte har effekt mot.

Det var bara åtta procent av patienterna i studien som samtidigt hade en konstaterad bakterieinfektion, där antibiotika kan göra nytta.

Omkring 75 procent av patienterna fick, enligt analysen, antibiotika bara för säkerhets skull, utan någon diagnostiserad bakterieinfektion.

Geografiska olikheter

Forskarna såg också stora geografiska variationer. Lägst antibiotikaanvändning i covidvården hade länderna i västra Stillahavsområdet där bland andra Japan, Kina, Australien och Nya Zeeland hör hemma. I denna region fick i genomsnitt en tredjedel av sjukhuspatienterna med covid-19 antibiotika.

De högsta siffrorna fanns i östra Medelhavsområdet och Afrika som båda låg på en genomsnittlig antibiotikaanvändning på 83 procent i denna patientgrupp.

Under åren 2020-2022 minskade antibiotikaanvändningen år för år i covidvården i Europa, USA, Kanada och Sydamerika medan den ökade i Afrika.

Uppdaterar kliniska riktlinjer

WHO anser att resultaten av analysen är oroande.

– Dessa resultat understryker det viktiga behovet av att satsa resurser på att förbättra den globala antibiotikaförskrivningen, säger Yukiko Nakatani, biträdande chef för WHO:s avdelning för AMR, antimikrobiell resistens, i ett pressmeddelande.

– Detta är särskilt relevant att diskutera inför det kommande högnivåmötet om AMR i FN:s generalförsamling i september.

WHO använder undersökningen som underlag i ett pågående arbete med att uppdatera sina kliniska riktlinjer för covid-19.