Annons
EMA snabbar på om orala covid-19-behandlingar

EMA snabbar på om orala covid-19-behandlingar

Myndigheten öppnar vägen för två orala läkemedel mot covid-19 redan före beslut om EU-godkännande.

22 nov 2021, kl 14:03
0

Många menar att orala covid-19-behandlingar kan bli ett viktigt vapen mot pandemin. Främst gäller det orala behandlingar som riskpatienter kan få i tidiga covid-19-faser för att slippa bli svårt sjuka. Två antivirala läkemedel som i studier visat sig kunna göra att färre behöver sjukhusvård tilldrar sig därför nu stort intresse.

Det ena är Lagevrio (molnupiravir) som marknadsförs av företagen Merck och Ridgeback therapeutics. Det andra är Paxlovid (PF-07321332/ritonavir) från Pfizer. EU:s läkemedelsmyndighet EMA använder nu en snabbprocedur för att EU-länderna ska kunna börja använda dessa behandlingar trots att de ännu saknar marknadsgodkännande.

Klartecken för en av två orala covid-19-behandlingar

Vid ett extrainsatt sammanträde diskuterade EMA:s expertkommitté CHMP dessa två orala läkemedel mot covid-19.

I fråga om Lagevrio (molnupiravir) utfärdade CHMP råd till medlemsländerna. Råden ger klartecken för att börja använda behandlingen redan nu. Detta i väntan på resultat av den mer omfattande granskning som pågår inför ett eventuellt marknadsgodkännande.

Enligt de preliminära råden kan läkemedlet användas för att behandla vuxna med covid-19 som inte behöver syrgasbehandling men har förhöjd risk för allvarlig covid-19. Behandlingen bör starta inom fem dagar efter symtomdebuten och består av en kapsel två gånger om dagen i fem dagar.

Minskade sjukhusinläggningar och dödsfall

I en studie av ovaccinerade covidpatienter med minst en underliggande sjukdom minskade den orala behandlingen risken för sjukhusinläggning eller dödsfall från cirka 14 procent i placebogruppen till drygt 7 procent. Biverkningarna var milda eller måttliga. De vanligaste var diarré, illamående, yrsel och huvudvärk.

En grupp patienter som dock enligt CHMP inte bör använda Lagevrio är gravida kvinnor samt kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel. Detta eftersom djurstudier har visat att höga doser av läkemedlet kan påverka tillväxten och utvecklingen hos foster. Kvinnor i fertil ålder som behandlas med Lagevrio bör därför använda effektiva preventivmedel under hela behandlingen och i minst fyra dagar efteråt, skriver EMA. Myndigheten avråder även från amning under behandling med detta läkemedel.

Råd på gång även om nästa orala läkemedel

När det gäller den andra orala covid-19-behandlingen, Paxlovid, har nu CHMP påbörjat en genomgång av tillgängliga data för att så snabbt som möjligt kunna utfärda samma typ av preliminära råd som för Lagevrio.

I Paxlovid ingår två aktiva substanser, den experimentella antivirala PF-07321332 samt en låg dos av ritonavir. Ritonavir är ett läkemedel som vanligen används mot hiv. I det här fallet är dess uppgift att bromsa nedbrytningen av PF-07321332 så att den kan verka under längre tid.

Preliminära data tyder enligt CHMP på att även Paxlovid minskar risken för sjukhusinläggning och död hos covid-19-patienter med underliggande sjukdomar.