Annons
Bättre blodsockernivå med avancerad insulinpump
Foto: Medtronic

Bättre blodsockernivå med avancerad insulinpump

Forskare i Göteborg utvärderade nya avancerade insulinpumpar hos 142 patienter med diabetes typ 1.

24 apr 2024, kl 09:10
0

Läkemedelsvärlden

Ramanjit Singh. Foto: Göteborgs universitet

Läkemedelsvärlden

Marcus Lind. Foto: Göteborgs universitet.

Med en ny avancerad insulinpump fick patienter med diabetes typ 1 ett jämnare blodsocker på en bättre nivå än tidigare. Det såg forskare vid Göteborgs universitet i en studie där de utvärderade den senaste generationens insulinpumpar hos 142 personer vid sex kliniker.

Studien är publicerad i Journal of diabetes science and technology.

Avancerad insulinpump doserar

Vid diabetes typ 1 upphör kroppens egen insulinproduktion och patienten behöver insulinbehandling. Den kan ske på flera olika sätt. Den vanligaste är i dag att man har en glukosmätare inopererad under huden och med hjälp av denna själv doserar insulin.

Det kan man göra genom att ta injektioner med insulinpennor. Ett alternativ är också att att ha en liten pump som kontinuerligt tillför insulin i underhudsfettet. Fortfarande är det patienten själv som styr doseringen baserat på mätvärden från glukosmätaren.

Men det finns också en ny typ av avancerad insulinpump som både mäter blodsockernivån kontinuerligt och automatiskt doserar insulin så att blodsockernivån hålls under kontroll. Det sker dygnet runt via en slang kopplad till en tunn kanyl i underhudsfettet. I vissa situationer måste personen själv styra även denna pump, till exempel i samband med måltider.

Kunskapsluckor behöver fyllas

Den nya tekniken kallas advanced hybrid closed loop, AHCL. I Sverige har sådana AHCL-pumpar varit tillgängliga de senaste åren. Kunskapen om hur de påverkar behandlingen av diabetes typ 1 är dock ännu begränsad. Det konstaterade Västra Götalandsregionens center för utvärdering av hälsoteknologi i en rapport i fjol.

Det finns ännu för få välgjorda studier för att man säkert ska kunna uttala sig om fördelar och nackdelar med de nya pumparna och värdera hur kostnadseffektiva de är.

Göteborgsforskarna bakom den nu aktuella studien vill förbättra kunskapsläget. De valde slumpvis 142 vuxna deltagare som hade fått behandling med en AHCL-pump. Forskarna studerade deltagarnas blodsockernivåer under denna behandling och jämförde med nivåerna före.

Gav bättre blodsockerkontroll

Studiedeltagarna var i genomsnitt 42 år, och hade i medeltal haft sin AHCL-pump i drygt ett och ett halvt år. Studien visade att patienterna fick en tydlig förbättring av blodsockret med den nya pumpen.

Målet med insulinbehandling är att hålla blodsockret jämnt och inom gränserna 3.9 och 10 mmol/L. I genomsnitt ökade patienternas tid med ett blodsocker inom detta spann med omkring tre och en halv timmar per dygn när de hade AHCL-pump.

Innan pumpen sattes in låg blodsockret inom gränsvärdena under i genomsnitt 57 procent av tiden. Med den nya pumpen ökade det till 71,5 procent av tiden.

Minskad risk för organskador

Läkaren Ramanjit Singh är forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till  studien:

– Det är en kraftig förbättring att patienterna i snitt ökar sin tid i målområdet med så mycket som tre och en halv timme. Riktlinjer anser att förbättringar på cirka en timme inom målområdet har en viktig betydelse för att minska risken för organskador, säger hon i ett pressmeddelande.

Deltagarna var också vanligen mycket nöjda med sin avancerade insulinpump, enligt enkätsvar som ingår i studien. På en skala från minus 18 (sämst) till plus 18 (bäst) blev resultatet i genomsnitt plus 14,8.

Biverkningar och säkerhet

Allvarliga blodsockerfall (på grund av för mycket insulin) inträffade vid totalt fyra tillfällen under studien. Enligt forskarna var detta ingen förändring jämfört med när patienterna hade annan behandling.

Inga fall av tillståndet ketoacidos (på grund av insulinbrist) inträffade.

Men det fanns en biverkning som var mycket vanlig. Nästan en tredjedel av patienterna fick hudproblem av det klister som används i förbanden till insulinpump och tillhörande glukosmätare.

Tror på ytterligare förbättringar

Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet leder forskningsenheten för diabetes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset östra, där forskningen genomförts.

– Vi tror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patienter får den nya behandlingen. Det kommer leda till att organskador minskar och att prognosen blir bättre, säger han i pressmeddelandet.

– Utveckling av mer tolererbara produkter för huden är viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större studier för att bedöma säkerhet av behandlingen är av värde, säger Marcus Lind.

Studien var en akademisk studie och ej sponsrad av företag som tillverkar AHCL-pumpar.