Hem Taggar Diabetes

Tag: Diabetes

Bättre blodsockernivå med avancerad insulinpump

Forskare i Göteborg utvärderade nya avancerade insulinpumpar hos 142 patienter med diabetes typ 1.
24 apr 2024, kl 09:10

Flera sömnmedel försvinner från Kloka listan

Begränsad effekt och risk för biverkningar gör att tidigare rekommenderade sömnmedel utgår från Kloka listan.
12 dec 2019, kl 10:31

Läkemedelsverket vill rensa i app-djungeln

Diabetesvård och patienter varnas för att använda diabetesappar som inte är CE-märkta.
12 mar 2019, kl 15:17

Diabetesforskare får nordiskt medicinpris

Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.
12 dec 2018, kl 09:48

Ny diabetesbehandling testas kliniskt

Forskare i Uppsala testar i en nystartad pilotstudie om substansen gaba kan sätta i gång ny insulinproduktion hos patienter med diabetes typ 1.
13 nov 2018, kl 12:26

Konstgjord bukspottkörtel normaliserar glukosvärden

Diabetespatienter med ett slutet system för glukos-
mätning och insulin fick längre tid med normala värden.
19 apr 2018, kl 11:14

Esketamin som nässpray kan ge depressionslindring

En ny studie visar tydlig snabb förbättring för svårt deprimerade patienter. Effekten går dock ur snabbt.
16 apr 2018, kl 13:24

Ny glukosmätare kan förenkla för diabetiker

För första gången har FDA godkänt en glukosmätare som kan kopplas samman med en insulinpump.
28 mar 2018, kl 11:57

Läkemedel för spädbarns-
diabetes får tummen upp

Ett första läkemedel för behandling av mycket små barn med diabetes rekommenderas godkännande av CHMP.
26 feb 2018, kl 08:47

Fler ska behandlas med nya diabetesläkemedel

Socialstyrelsen rekommenderar att fler diabetiker ska behandlas med nya effektiva glukossänkare.
29 maj 2017, kl 11:55

Varning för kanyler som kan brytas av

Kanyler som ofta används av patienter med diabetes och Parkinsons sjukdom riskerar att gå av. Det uppger Läkemedelsverket.
2 sep 2015, kl 09:10

Astrazeneca samarbetar med Harvard om diabetes

Forskare i Mölndal ska samarbeta med Harvard Stem Cell Institute för att hitta nya diabetesbehandlingar.
2
26 mar 2015, kl 11:21

Svenska diabetiker har för högt blodtryck

Socialstyrelsens utvärdering visar att många svenska diabetiker behöver bättre blodtrycksbehandling.
18 feb 2015, kl 09:38

Hypoglykemi bland diabetiker underrapporteras

Bland insulinbehandlade diabetiker är hypoglykemi mycket vanligare än vad som tidigare återgetts, enligt en studie på fler än 27 000 diabetiker.
29 sep 2014, kl 08:49

Januvia blir kvar i förmånen

En ny hälsoekonomisk analys och en prissänkning gör att omprövningen av subventionen för Januvia avskrivs.
26 sep 2014, kl 08:04

Insulinpumpar bättre än injektioner för diabetiker

En studie på fler än 18 000 diabetiker visar att insulinpumpar minskar risken att dö i hjärtkärlsjukdom.
17 sep 2014, kl 10:18